Overheidsdiensten en ZBO’s

Een betere dienstverlening en hogere klanttevredenheid.

Je werkt als overheidsinstelling hard aan het bereiken van jouw doelstellingen waarbij jouw klanten; burgers en bedrijven, centraal staan. Een betere dienstverlening en hogere klanttevredenheid tegen een acceptabel kostenniveau zijn hierbij essentieel. Als organisatie is het belangrijk dat je goed en adequaat in kan spelen op veranderingen in wet- en regelgeving en de eisen van jouw klanten. De veiligheid van data mag hierbij ook niet uit het oog worden verloren.

ilionx heeft kennis en oplossingen in huis om een betere dienstverlening te leveren. Wij adviseren, implementeren en beheren oplossingen die jouw organisatie helpen bij het bereiken van doelstellingen en ondersteunen bij het doorvoeren van veranderingen. Hierbij richten wij ons onder meer op zaaksystemen, digitaal en projectmatig samenwerken, Business Analytics (Big Data) en informatiebeveiliging.

Ilionx logo