waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Data Science en Machine Learning

Slimmer met data: Data Science en Machine Learning

Bij veel ziekenhuizen is de behoefte ontstaan om vóóruit te kijken en voorspellingen te kunnen doen. Dit kan een belangrijke rol spelen bij capaciteitsmanagement of bijvoorbeeld bij het voorspellen of een specifieke behandeling aanslaat bij een patiënt met bepaalde eigenschappen. Data Science en Machine Learning kun je inzetten om deze voorspellingen te kunnen doen. Wij vroegen een oud-deelnemer aan de 2-daagse training ‘Data Science en Machine Learning’ naar zijn ervaring en visie.

Wat onderneem jij om slimmer met je data om te gaan?

Deze vraag stelden we aan Hardwin van den Doel, Afdelingsmanager Management Informatie bij Reinier de Graaf Groep. Hij was één van de deelnemers van de ‘Data Science en Machine Learning voor de zorg’ trainingen afgelopen november en december.

Hoe is je nieuwsgierigheid ontstaan?

Hardwin: “Op de diverse social media werd de laatste jaren uitvoerig en met veel ontzag over ‘Data Science’ geschreven. Ik heb op diverse manieren geprobeerd om me erin te verdiepen, te bepalen wat het precies inhield en wat je er mee kunt bereiken. En, uiteraard of onze organisatie hier iets mee zou kunnen (of moeten). Maar aangezien het een vrij abstract begrip is en de beschikbare stukjes redelijk aan de oppervlakte bleven (of elkaar zelfs tegenspreken), kwam ik tot de conclusie dat ik het eigenlijk maar het beste moest gaan ‘ervaren’ door het te gaan doen. Rond de tijd dat ik deze conclusie voor mijzelf had getrokken, kwam de 2-daagse Data Science training van ilionx langs”.

 

Ervaring Data Science en Machine Learning

Slimmer werken met data

Volgens Hardwin is het niet zozeer dat je vroeger niet ‘slimmer met data kon werken’ en is data science ook niet het antwoord op álle vragen. En ontslaat het je zeker niet van de noodzaak om zelf na te blijven denken, voegt hij er nuchter aan toe. Mark Twain schreef twee eeuwen geleden al de quote “There are lies, damned lies and statistics”. En tijdens het onderdeel statistiek van Hardwin’s studie kwam nog wel eens het voorbeeld langs dat iemand een perfecte correlatie had gevonden tussen de afname van het aantal geboortes en de afname van de populatie ooievaars……

“Maar het is wel zo dat een Data Scientist intussen over een schat aan mogelijkheden en krachtige algoritmes beschikt waar men vroeger nog niet eens over kon dromen”, aldus Hardwin. En doordat het gebruik ervan ook eenvoudiger is geworden, kunnen veel meer mensen hiermee aan de slag.

De magie van Data Science

Tijdens de training heeft Hardwin ervaren wat Data Science precies inhoudt, met welke tooling er gewerkt wordt en welke mogelijkheden die bieden. Dat heeft ‘de magie’ rondom Data Science er voor hem wel een beetje afgehaald. Hardwin doorziet nu veel beter hoe data science werkt. En daarmee is hij bevestigd en overtuigd van de resultaten die je ermee kunt bereiken. Denk aan voorspellingen, maar ook in het zoeken naar rariteiten in een database. Daarnaast heeft hij inzicht gekregen in hoe een dergelijk project opgestart en uitgevoerd wordt.

Maar, je moet nog steeds zelf blijven nadenken: “het vinden van een statistische relatie wil nog niet zeggen dat er ook in de echte wereld een causaal verband is”, aldus Hardwin. Ook moet je uitkijken dat er niet een bepaalde ‘vooringenomenheid’ in je model sluipt die een eigen leven gaat leiden. Want anders creëer je een ‘self-fullfilling prophecy’.

De basis voor succes

Hardwin vindt dat, als je als organisatie succesvol wilt zijn, je een bepaalde volwassenheid moet hebben als het gaat om datakwaliteit en -gebruik. Dat is tevens wat trainer Rien duidelijk benadrukt tijdens de training, naast de andere aspecten die data science tot een succes kunnen maken. En net als het Reinier de Graaf Gasthuis, zullen veel zorgorganisaties nog stappen moeten zetten om de data ècht op orde te krijgen. Eventueel met hulp van buitenaf. “Maar”, zo vervolgt Hardwin, “daarna kan data science zeker meerwaarde bieden als we het gaan gebruiken om verbanden in de data te zoeken en er voorspellingen mee te doen”. Daarbij denkt Hardwin in eerste instantie aan bedrijfsmatige onderwerpen, zoals het voorspellen welke zorgproduct een lopend behandeltraject uiteindelijk gaat opleveren. Of een early-warning systeem waarbij je op basis van (combinaties van) metingen en uitslagen voor lopende behandelprocessen, de kans op complicaties of andere risico’s kunt bepalen.

”Ik vond het echt bizar om mee te maken dat wat ik ervoer als de meest ingewikkelde statistische algoritmes, nu in Jip en Janneke taal werd uitgelegd.”

Hardwin van den Doel, Afdelingsmanager Management Informatie bij Reinier de Graaf Groep.

De training en het vervolg

Hardwin heeft de 2-daagse training ervaren als een zeer interessante opfris- en verdiepingscursus voor zijn kennis van de statistieken. Hij leerde ook welke tooling je gebruikt en hóe je dit gebruikt. Hoewel je daar in de praktijk nog wel de nodige routine in moet krijgen.

Met de opgedane kennis gaan Hardwin en zijn collega’s er eerst voor zorgen dat ze de data(kwaliteit) in voldoende mate op orde hebben zodat daarmee gewerkt kan worden. Daarnaast wil Hardwin intern draagvlak gaan creëren zodat zij daar tijd in kunnen gaan investeren. Informatieprojecten kosten geld, waar de toegevoegde waarde van die informatie tegenop moet wegen. Het moet dus aannemelijk gemaakt worden dat het rendement oplevert.

Ervaring Data Science en Machine Learning

Data Science starten

Ook daar heeft Hardwin een idee bij: “een goede en goed afgebakende casus, veel draagvlak, geen grote druk om ‘toch maar iets op te leveren’, veel gezond boerenverstand en een snufje hulp van buiten. En uiteraard een duidelijk beeld van de toegevoegde waarde”. Pragmatisch vertelt Hardwin dat ze zo’n eerste project prima zelf zouden kunnen uitvoeren, maar dat het soms handiger is om voor de eerste projecten toch wat hulp in te roepen van mensen die dit vaker hebben gedaan. Niettemin zou hij pas starten als de casus helder is en de data in voldoende mate op orde is. Hulp die hij wel zou kunnen gebruiken, is bijvoorbeeld hulp bij het verwerken van de concrete onderzoeksvraag, hulp bij de beschikbare data in Python en het doorlopen van alle noodzakelijke stappen. En wellicht ook hulp bij het inbedden van die analyses in de reguliere informatievoorziening, zodat dit structureel beschikbaar gemaakt kan worden. In mijn ogen bij uitstek een mooi voorbeeld van ‘Slimmer werken met (zorg)data’!

Visie

Op de vraag welke mensen binnen het ziekenhuis het beste een Data Science project zouden kunnen oppakken, antwoordt Hardwin: “Ik denk dat die kennis niet zou misstaan bij een wetenschapsbureau (onderwijs en wetenschap) binnen een UMC of een STZ-ziekenhuis. Of een afdeling Kwaliteit, of Infectiepreventie.

Andere voorbeelden van actuele onderwerpen zijn de eerdergenoemde voorspellingen op de afleiding van het onderhanden werk: uitvoering t.o.v. afgeronde behandelingen en een early warning systeem vanuit (combinaties van) metingen en uitslagen voor lopende behandelprocessen.

“Bij ilionx zijn we momenteel bezig om voor Data Science projecten diverse onderwerpen binnen capaciteitsmanagement te onderzoeken. Zoals OK-benutting, wachttijden verkorting, onverwachte heropnames voorkomen en optimale bedbezetting.”

Daphne Habets, Account Manager bij ilionx

Tip van Hardwin aan geïnteresseerden: “Als je wilt weten wat Data Science is en wat het kan betekenen, doe dan de training. Dan weet je het!”

Waardering van de trainingen

Uit de evaluatie van de trainingen van eind vorig jaar, bleek dat de deelnemers unaniem de training zouden aanbevelen aan anderen. De 1-daagse training werd met een 8 gehonoreerd en de trainers zelfs met een 8+. Men gaf aan dat de stof belangrijk ervaren werd voor het dagelijks werk en dat de trainers de brug naar de praktijk goed wisten te slaan.

De 2-daagse training werd met gemiddeld een 8,5 gehonoreerd en de trainer met een heuse 9. Ook hier was de trainer goed in staat om de brug naar de praktijk te slaan en hielp hij de deelnemers te bereiken wat ze wilden bereiken waardoor de deelnemers in staat zijn te gaan toepassen wat ze geleerd hebben.

Ben je nieuwsgierig geworden?

Op verzoek van geïnteresseerden die eerder niet in de gelegenheid waren, bieden we deze training daarom in mei weer aan. Ook voor jou dus de mogelijkheid om deze unieke zorggerelateerde Data Science en Machine Learning trainingen bij te wonen:

Link gekopieërd