waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

CO2 neutraal bedrijf

Met en voor klanten maken we IT-oplossingen die ondersteunen in het maken van duurzamere keuzes.

neem contact op
klimaat

Klimaat is één van de MVO thema’s waar we binnen ilionx veel aandacht voor hebben.

We streven ernaar om een CO2 neutraal bedrijf te zijn in 2030 op het gebied van mobiliteit, energie, inkoop en afval. Met en voor klanten maken we IT-oplossingen die ondersteunen in het maken van duurzamere keuzes.

onze klimaatambitie: CO2 neutraal in 2030

MVO klimaat | mobiliteit

mobiliteit

Een groot deel van onze CO2 uitstoot komt door ons wagenpark. We werken de komende jaren aan elektrificatie van het wagenpark en stimuleren onze consultants om voor groene mobiliteit te kiezen. Dit betekent niet alleen kiezen voor een elektrische auto, maar ook kijken naar OV of de fiets.

MVO klimaat | energie

energie

Op alle locaties waar ilionx is gevestigd zullen we samen met de pandeigenaar kijken – waar dit nog niet gebeurt - hoe we 100% groene stroom kunnen inkopen. Overigens kijken we bij dit thema niet alleen naar onze kantoren, maar ook de datacenters die we gebruiken zullen hier aan moeten voldoen.

MVO klimaat | afval

afval

Ook al zijn we geen producent van goederen, ieder bedrijf produceert afval. Ook wij zijn hier geen uitzondering op. Daarom scheiden en verwerken we afvalstromen op onze kantoorlocaties. Wat ons niet lukt om te reduceren, zullen we compenseren.

MVO klimaat | inkoop

inkoop

Inkoop van producten of diensten proberen we zo duurzaam mogelijk kunnen doen. We werken liefst met circulaire materialen als het gaat om kantoorinrichting. Ook hanteren we richtlijnen om onze inkopen lokaal en maatschappelijk te maken, waarbij we rekening houden met de impact op het milieu.

Link gekopieërd