Algemene voorwaarden - ilionx
Created with Sketch. Group 4 Group 10

Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen en overeenkomsten zijn de voorwaarden van ICT~Office van toepassing.

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

De voorwaarden zijn van toepassing voor:

Meer informatie over de condities per module kan je vinden op ICT Algemene Voorwaarden‘.