waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Chemship verduurzaamt met gezwinde spoed: “Emissie het eerste waar het over gaat”

Chemship

Vanaf 2025 moeten steeds meer bedrijven hun volledige CO2-uitstoot in kaart brengen en dit brengt ook de maritieme sector in beweging.

Dat was een van de redenen waarom ilionx in 2022 werd benaderd door de Nederlandse rederij Chemship, gevestigd in Capelle aan den IJssel. Chemship heeft een vloot van vijftien chemicaliëntankers en vervoert voor meer dan honderd klanten, waaronder Shell, Total, en BASF, ladingen tussen Europa, het Middellandse zeegebied en de Verenigde Staten.

Maatregelen worden concreet

Naast betere financiële rapportages, wilde het management meer inzicht in de emissie die de Chemship vloot uitstoot. Thijs Vlaanderen, Chief Financial Officer bij Chemship, licht toe: “De verschillende maatregelen zijn een aantal jaren geleden al aangekondigd, maar begin dit jaar werd het concreet. We moeten de komende jaren voldoen aan emissieregels vanuit de scheepsautoriteit Internationale Maritieme Organisatie (IMO), het Emission Trade System (ETS), oftewel het handelssysteem in Europa voor de CO2-uitstoot van de industrie en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) regels vanuit de Europese Unie. Het was voor ons belangrijk om realtime inzicht te krijgen in de duurzaamheidsprestaties van de schepen, om te voldoen aan de nieuwe regels en concurrentievoordeel te behalen met onze jonge vloot en investeringen in besparing van brandstof.”

De uitdaging van goede brondata

Voor de emissie-rapportage heeft ilionx samen met Chemship een inventarisatie gemaakt van de beschikbare bronnen. Ook kwamen er in dit onderzoek enkele tekortkomingen in de brondata aan het licht. Thijs: “Het bepalen welke brondata het beste te gebruiken is en goede afspraken maken over de levering, was best een uitdaging.” Naast datakwaliteit hebben we samen ook de definities vastgelegd voor het toerekenen van de emissie aan de verschillende klanten. Omdat Chemship soms wel vracht voor acht klanten tegelijk in een reis vervoert en deze ladingen in verschillende havens geladen en gelost worden, was dit een flinke puzzel.

Alle data in een Azure platform

De klanten van Chemship vragen steeds vaker naar inzicht in hun uitstoot, omdat ze zelf ook moeten voldoen aan CSRD-regelgeving, waar verantwoording voor uitstoot over de gehele keten deel van uitmaakt. Thijs: “Hierbij helpen de rapportages die ilionx gebouwd heeft ons enorm. We kunnen hierdoor onze klanten een goede berekening geven van de uitstoot van hun specifieke vracht.” Voor Chemship heeft ilionx alle data laten landen in een Azure platform. Met de aanwezige data in het platform zijn vervolgens rapportages in Power BI gemaakt, die Chemship naar klanten stuurt. ilionx heeft het maken van deze rapportages en dashboards recent onder de nieuwe dienst Sustainability Driver ondergebracht en ziet dit thema als een belangrijk speerpunt voor de komende jaren op het gebied van duurzaamheid. Thijs: “Onze concullega’s hebben ook veel interesse in deze rapporten en we hebben ze ook met hen gedeeld. Je merkt dat iedereen met emissie bezig is op dit moment, het is een belangrijk onderwerp tijdens gesprekken met klanten en andere stakeholders.”

“We hebben nu goed de historie van emissies in kaart, waardoor we aardig kunnen voorspellen wat je nodig hebt aan European Union Allowances (EUA’s), oftewel emissierechten. Op basis hiervan kunnen we een inkoopstrategie maken en slim gaan inkopen.”

Thijs Vlaanderen | Chemship

Thijs Vlaanderen, Chief Financial Officer bij Chemship

Vijf tot tien procent van de ladingomzet naar ETS

Door de rapporten zijn klanten vrijwel direct na een reis op de hoogte van de emissie die aan hen is toegerekend. Met het invoeren van het ETS-systeem gaan hier ook prijzen aan gekoppeld worden. “Dat is de grootste uitdaging voor het komende jaar. We gaan dit de komende maanden in onze contracten met klanten vastleggen. De ETS-kosten bedragen vijf tot tien procent van de gemiddelde ladingomzet. Dus bij een lading van 300.000 euro komt dat neer op 30.000 euro en dat gaat alleen maar duurder worden de komende jaren,” vertelt Thijs.

Met data beter voorspellen en beter inkopen

De rapportages die ilionx voor Chemship heeft gemaakt, helpen ook bij het doen van voorspellingen. Thijs: “We hebben nu goed de historie van emissies in kaart, waardoor we op betrouwbare wijze kunnen voorspellen hoeveel European Union Allowances (EUA’s), oftewel emissierechten benodigd zijn. Op basis hiervan kunnen we een inkoopstrategie maken en slim gaan inkopen.”

IMO-energielabel voor schepen

Naast regels van de EU moet Chemship vanaf 2026 ook voldoen aan regels van de Internationale Maritieme Organisatie met betrekking tot de uitstoot van schepen. De IMO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die verantwoordelijk is voor het reguleren van de scheepvaart. In de IMO is in 2018 afgesproken dat de zeevaart minder CO2 uit gaat stoten. De volgende doelen worden nagestreefd:

  • De gemiddelde CO2-uitstoot moet in 2030 40 procent lager zijn dan in 2008
  • In 2050 moet de gemiddelde CO2-uitstoot verder verminderd zijn met 70 procent

De IMO gebruikt hiervoor de Carbon Intensity Indicator (CII) of AER, een energielabel voor schepen. Een schip met label C is gemiddeld op het gebied van duurzaamheid. Een A-label is een relatief duurzaam schip en een E-label is een relatief vervuilend schip. Thijs: “Bij te veel vervuiling moet je bij de IMO een plan indienen waarmee je bijvoorbeeld van D naar C gaat. Dit kun je doen door langzamer te varen of schepen te verduurzamen. Blijft je schip te lang in D of gaat het naar E, dan kan het zelfs uit de vaart gehaald worden. Wij kunnen bij ongunstige  energielabels besluiten om een schip eerder te verkopen.”

Ook voor de energielabels is een rapportage gebouwd om inzicht te krijgen in het actuele label van het schip en simulaties te maken voor de toekomst. Elke dag kan bekeken worden of een schip in de gevarenzone zal komen qua emissie. Met deze informatie kan gekozen worden voor een andere koers of kan een ander reisplan worden opgesteld om toch binnen de grenzen van aanvaardbare emissie te blijven volgens de IMO-normen.

Lagere rente als CSRD-doelen worden gehaald

Thijs merkt in zijn rol als CFO dat er vanuit banken steeds meer wordt gestuurd op duurzaamheid. “De banken vragen naar de energielabels van onze schepen. Een schip met label D gaan ze bijvoorbeeld niet meer financieren.” Maar het werkt ook de andere kant op: “We gaan met één van onze banken KPI’s stellen op het gebied van CSRD. De rente wordt lager als we onze KPI’s halen.” De CFO van Chemship verwacht dat de vraag van banken om minder emissie steeds meer zal gaan spelen bij het financieren van schepen.

Toekomst

Chemship verwacht nog veel ontwikkelingen op het gebied van emissies. Thijs: “Het ETS-systeem is nu alleen in de EU van toepassing. Maar de USA en het VK gaan het ook invoeren, waardoor het steeds duurder zal worden om CO2 uit te stoten.” Dat Chemship volop met verduurzaming bezig is, blijkt wel uit de nieuwe slogan die het bedrijf sinds kort hanteert. Deze luidt: Setting Sail toward Sustainable Shipping. Thijs: “Emissie zal steeds vaker een gespreksonderwerp zijn bij onze klanten, omdat uitstoot in de logistieke keten steeds duurder zal worden. Chemship wil, naast het voldoen aan de geldende regels, een voorloper zijn in haar nichemarkt m.b.t. duurzaamheid. De gemiddelde leeftijd van onze vloot is met 7,5 jaar al relatief jong (en zuinig). Via de dashboards kunnen we het resultaat van onze investeringen om de vloot verder te verduurzamen inzichtelijk maken voor onze stakeholders.”

Link gekopieërd