waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

CSRD: waar begin je? Met dit stappenplan ben je goed voorbereid

CSRD blog

Ben jij al begonnen met het verzamelen van data voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)?

Deze nieuwe Europese richtlijn is in het leven geroepen om de verslaglegging van duurzaamheid door bedrijven te verbeteren. De CSRD vervangt de NFRD (Non-Financial Reporting Directive) en moet meer transparantie bieden over de duurzaamheidsprestaties van organisaties. Zo’n vijftigduizend Europese bedrijven moeten straks aan deze wetgeving voldoen. Maar hoe kom je tot een sterk Environmental, Social en Governance (ESG-) rapport dat voldoet aan de nieuwe richtlijn? Dit zijn de te zetten stappen.

  1. Inventarisatie en bepalen van het stappenplan & CSRD milestones

Allereerst een belangrijk aandachtspunt: de ingangsdatum van de CSRD. Deze hangt af van een aantal factoren. De richtlijn geldt:

  • Vanaf het boekjaar 2024 voor beursgenoteerde ondernemingen en ondernemingen die al vallen onder de NFRD;
  • Vanaf het boekjaar 2025 voor bedrijven die voldoen aan twee van deze drie criteria: meer dan 250 medewerkers, meer dan twintig miljoen euro in activa of een omzet van meer dan veertig miljoen euro;
  • Vanaf het boekjaar 2026 voor beursgenoteerde mkb’s.

Ondanks dat de volledige set aan sub-richtlijnen volgend jaar pas definitief worden gemaakt, is het verstandig om nu al een stappenplan op te stellen. Dit omdat de rapportagestandaarden zo data-intensief zijn, dat ze flinke voorbereiding vereisen. Zeker omdat veel bedrijven nog niet vaak gedetailleerd over hun duurzaamheid- en MVO prestaties hebben gerapporteerd. Daarnaast kunnen klanten en leveranciers al eerder vragen hoe er impact wordt gemaakt in de waardeketen.

  1. Vormen van een werkgroep in jouw organisatie

Het is ondoenlijk om alle categorieën binnen de CSRD in één keer op te pakken. De CSRD betreft niet één vakgebied: er zijn bijna 1100 punten waarop je kunt rapporteren. Dit maakt het een organisatiebreed thema. Stel daarom een werkgroep samen waarin verschillende afdelingen samenkomen, zoals finance, MVO/Duurzaamheid, IT, compliance en HR. Weet dat niet alles in één keer perfect hoeft te gaan; de wetgeving is ook bedoeld om als organisatie in deze thema’s te groeien. Het kan ook zijn dat sommige onderwerpen niet relevant zijn voor jouw organisatie.

  1. Uitvoeren van een materialiteits-, stakeholder- en gapanalyse

Door de uitvoer van een materialiteits-, stakeholder- en gapanalyse ontdek je waar welke impact gemaakt wordt én waar je impact zou moeten maken als bedrijf. In je materialiteitsanalyse bepaal je op basis van de input van je stakeholders wat voor jouw organisatie de meest relevante duurzaamheidstopics (en dus materiaal) zijn. Als bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen als belangrijk wordt gezien door je leveranciers, klanten en medewerkers, kan dit een materieel onderwerp zijn voor jouw organisatie. Door een gapanalyse weet je welke data je nog mist om hierover goed te kunnen rapporteren. Dit kan zomaar de grootste uitdaging zijn. Waar haal je data vandaan en hoe aggregeer je deze? Het probleem is dat data vaak niet in één enkel systeem landt. Daarnaast zijn gegevens vaak in verschillende vormen gedocumenteerd. Het is verstandig om alle data op een centrale plek vast te leggen, zodat je de data later gemakkelijker kunt analyseren.

  1. Identificeren van doelen

De CSRD vraagt om een completer rapport, waarin doelen, risico’s en kansen worden geïdentificeerd. Er wordt vooruitgekeken: waar werk je als organisatie naartoe? Als eerste stap is het verstandig om te starten met het identificeren van doelen voor de richtlijnen op het gebied van klimaat (ESRS E1) en sociale impact (ESRS S1). Deze twee richtlijnen zijn voor het overgrote deel van de bedrijven relevant. Bij de ESRS E1 kun je denken aan doelen op het gebied van klimaatverandering, vervuiling en circulariteit. Bij de ESRS S1 staan onder andere de eigen werknemers en consumenten centraal. Wat zijn hier concrete doelen? Kun je op basis van data bepalen waar je de meeste impact kunt maken?

  1. Rapporteren van de general disclosures en ESRS E1 en S1, inclusief onafhankelijke audit

Deze laatste stap omvat het maken van de eigenlijke rapportage, die vervolgens beoordeeld moet worden door een onafhankelijke accountant. Dit is nieuw – voor de NFRD was een onafhankelijke audit niet nodig. Door dit jaar al een rapport op te leveren, weet je of je in de goede richting zit of wat nog mogelijke verbeterpunten zijn. Noem het een generale repetitie. Het uiteindelijke ESG-rapport moet voortgang over de jaren inzichtelijk maken, zodat klanten en leveranciers zien hoe je de waardeketen verduurzaamt.

Onze geleerde lessen tot nu toe

Ik zei het al eerder: de grootste bottleneck zit hem in de verzameling van de juiste data. Daarom hebben wij onze IT-kennis gecombineerd met de CSRD en een manier ontwikkeld om data op correcte wijze te aggregeren. Op basis hiervan kun je gefundeerde conclusies trekken en beter bepalen op welke duurzaamheidsaspecten je stuurt.

Link gekopieërd