waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

De toegevoegde waarde van duurzaamheid en MVO voor jouw organisatie

Duurzaamheid en MVO

We weten allemaal dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hot topics zijn, niet alleen op de werkvloer.

Ook de overheid is er steeds vaker mee bezig, denk bijvoorbeeld aan de energiebesparingsplicht die sinds 1 juli is ingegaan, de verplichte CO2-registratie voor werkgevers die per 1 januari 2024 ingaat en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Volgens deze laatste richtlijn zijn bedrijven vanaf 2024 verplicht om te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. Dit zijn allerlei regels waar je je als organisatie aan moet houden. ‘Moetjes’ dus. Maar er zijn ook nog andere mooie bijkomstigheden als jouw organisatie zich op duurzaamheid en MVO focust. Hieronder geef ik een aantal voorbeelden.

Recruitment

Bij twee op de drie jongere werknemers is duurzaamheid een doorslaggevende factor in de keuze voor een werkgever. Dat zij zich meer met duurzaamheid bezighouden dan oudere generaties, komt doordat zij van jongs af aan zijn opgegroeid met deze problematiek. Daarnaast raden medewerkers die bij een organisatie werken die zich focust op duurzaamheid hun werkgever sneller aan bij mensen in hun netwerk. Het is niet eenvoudig om voor de volle honderd procent duurzaam te ondernemen, maar als je serieus aandacht besteed aan bijvoorbeeld je inkoopprocessen, productontwikkeling en bijdragen voor het goede doel dan werk je al mee aan een betere wereld. En dus indirect aan het recruitmentproces.

Conscious quitting tegengaan

Het onderzoek van Researchgate bevestigt dat medewerkers meer geïnspireerd, gemotiveerd en loyaler zijn wanneer een organisatie een sterke focus heeft op MVO. Door het werken aan specifieke MVO-doelen bind je medewerkers aan je organisatie. Ze zijn sneller geneigd dat stapje harder te zetten of langer bij een organisatie te blijven. 37 procent van werkend Nederland geeft zelfs aan op te stappen als een werkgever niet actief bezig is met milieu, maatschappij en beleid. Deze ontwikkeling staat ook wel bekend als conscious quitting.

Merkonderscheiding

Millennials en Gen Z’ers zijn niet alleen de medewerkers, maar ook de klanten van de toekomst. Onderzoek van PDI Technologies wijst uit dat 72 procent van de millennial- en 77 procent van Gen Z-consumenten meer wil betalen voor duurzame merken, bij onder andere kleding en brandstof. Dit nemen zij mee in hun werkende leven, zowel als medewerker als in de rol van klant. Het verbreden en verdiepen van je product-dienstportfolio zorgt er dus voor dat je een nieuwe klantgroep aantrekt en dat je voorbereid bent op de toekomst. Zo draagt verduurzamen dus niet alleen bij aan het zijn van een aantrekkelijkere werkgever, maar zorgt het ook voor concurrentievoordeel.

Verhoogde winstgevendheid

Door bezig te zijn met duurzaamheid kan de operationele winstgevendheid van een organisatie met zestig procent toenemen. Dit kun je realiseren door zo veel mogelijk bedrijfsprocessen efficiënter te maken. Werp dus bijvoorbeeld een kritische blik op je inkoopproces, afvalprocessen voor hergebruik van materialen of het energieverbruik. Dergelijke winst kan bestaan uit financiële middelen, maar denk ook aan winst op het gebied van organisatiereputatie, innovaties, verminderd risico en meer steun van de verschillende stakeholders.

De focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt dus niet alleen bij aan het zetten van vinkjes voor de overheid. Het draagt uiteindelijk ook bij aan een duurzame organisatie op alle vlakken, waaronder personeel, merkonderscheiding en winstgevendheid. En niet te vergeten een betere wereld voor toekomstige generaties. Win-win-win dus!

Link gekopieërd