waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

data als basis

Nauwkeurige data als basis voor (wettelijk verplichte) duurzaamheidsrapportages ESG en CSRD.

neem contact op
X Achtergrond

Natuurrampen, smeltende ijskappen, afname van biodiversiteit en steeds hoger wordende temperaturen.

Het belang van maatregelen om klimaatverandering te temperen wordt steeds duidelijker. Ook organisaties willen en moeten laten zien dat ze niet alleen winst maken, maar ook rekening houden met de impact die ze hebben op milieu en maatschappij. Maar hoe doe je dat op een geloofwaardige en consistente manier?

Gedegen duurzaamheidsrapportages, ook wel bekend als Environmental, Social en Governance (ESG), gaan een belangrijke rol spelen omdat ze de transparantie, de toekomstbestendigheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties laten zien. Vanaf 2024 zijn grote bedrijven verplicht volgens de nieuwe EU-richtlijn hierover te rapporteren: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe wetgeving gaat in 2024 naar schatting voor 50.000 bedrijven gelden. Maar het blijft niet bij grote bedrijven, ook middelgrote bedrijven moeten de komende jaren aan de slag met hun duurzaamheidsrapportages.

Data als basis voor duurzaamheidsrapportages

Vanuit onze expertise om organisaties te helpen met het managen en ontsluiten van data, datagedreven te werken en het werken met duurzaamheids(ESG-)data introduceren wij de Sustainability driver. Met deze oplossing helpen we organisaties orde te scheppen in de enorme berg data die vaak nodig is voor rapportages over duurzaamheid.

Data wordt ontsloten uit diverse applicaties en bronnen. Deze worden vervolgens zo veel mogelijk automatisch verwerkt, met inachtneming van kwaliteitseisen zoals gaten in de data, type checks, frequentie en compleetheid. Het doel is om deze data uiteindelijk te integreren in een duurzaamheidsrapportage tool, over de assen van Environment, Social en Governance, die geschikt is voor audits en accounting. Mocht er geen dataplatform aanwezig zijn waaruit de data naar een dergelijke tool kan worden gestuurd, dan kunnen wij deze ook opzetten.

Meer controle en lagere kosten

Met de Sustainability driver krijgen organisaties meer inzicht in hun duurzaamheidsdata. Deze data vormt de basis voor het voeren van een geschikte groene strategie. Onze oplossing werkt als katalysator voor het realiseren van de duurzaamheidsambities van een organisatie. Door het hebben van meer controle over je data kun je direct anticiperen op bestaande én toekomstige (strenger wordende) regelgeving.

Inzicht in en de controle hebben over de data leidt uiteindelijk ook tot kostenbesparingen. Zeker naarmate energie en het uitstoten van CO2 duurder worden. Daarnaast verklein je het risico op boetes door hier als organisatie nu mee aan de slag te gaan!

Door proactief te handelen, kan je als organisatie je duurzaamheidsdoelstellingen bereiken en tegelijkertijd je financiële en concurrentiepositie versterken.

Link gekopieërd