waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Overheid expert Annemiek van Beeck

Annemiek van Beeck

De ontwikkelingen in de overheidsmarkt staan nooit stil.

Annemiek van Beeck, Directeur Overheid

Met mijn achtergrond in fysische geografie heb ik vanaf het allereerste begin van mijn loopbaan veel voor de publieke sector gewerkt. Ik begon bij een ingenieursbureau, daar stuurde ik als projectmanager implementaties aan van technische toepassingen waarmee lokale overheden de openbare ruimte kunnen beheren. Ik ben daarna altijd met plezier binnen het overheidsdomein blijven werken. In de loop van de tijd verlegde ik mijn aandacht van de technische producten naar toepassingen met geografische informatiesystemen en vervolgens naar oplossingen op het gebied van overheidsdienstverlening. Na al die jaren heb ik er in mijn brede netwerk bovendien een aantal goede vrienden aan overgehouden.

Naast kansen, ook nieuwe risico’s

Van Europees tot lokaal, de complexiteit van wetgeving is enorm en het is een uitdaging om de uitvoering zo eenvoudig mogelijk te organiseren. Zeker als je kijkt naar de telkens doorgaande veranderingen. Er ontstaan nieuwe wetten en regels, nieuwe eisen, nieuwe verwachtingen en daar komt de toenemende digitalisering bij. De ontwikkelingen staan nooit stil. Behalve kansen, betekent dat nieuwe risico’s. De privacywetgeving is daarvan een goed voorbeeld, maar het kan ook gaan om vraagstukken rond veiligheid, toegankelijkheid en transparantie. Rond de eeuwwisseling ontstonden initiatieven zoals Overheidsloket 2000, waarmee burgers nog maar één ingang zouden hebben tot publieke diensten. We zijn inmiddels 25 jaar verder en pas nu zie je dat de digitalisering echt begint te lukken. Met onze oplossingen voor goede en veilige dienstverlening, zoals het Onegov Zaaksysteem, dragen we daar naar mijn gevoel heel concreet aan bij.

Partnership en vertrouwen

Door de toenemende complexiteit en eisen is de relatie tussen opdrachtgevers en leveranciers aan het veranderen. Het gaat steeds meer over partnership en vertrouwen in plaats van het ‘u vraagt, wij draaien’. Al was het maar omdat de technische mogelijkheden tegenwoordig zo groot zijn dat het voor organisaties soms moeilijk te overzien is. Wij spreken de taal van regelgeving en ik vind dat we daar ook op moeten kunnen adviseren. Die rol nemen we dus graag. Service en efficiëntie worden steeds belangrijker en er komen telkens nieuwe communicatiekanalen bij. Ook zijn de verwachtingen van burgers steeds hoger. Die willen niet meer drie keer dezelfde vraag moeten beantwoorden of op drie verschillende plaatsen een verzoek moeten doen. Selfserviceportalen kunnen daarbij bijvoorbeeld helpen. We nemen onze opdrachtgevers graag mee in de mogelijkheden, zodat zij in staat worden gesteld om hun verantwoordelijkheid in de uitvoering te nemen.

Gespecialeerd in de overheidsmarkt

Ik denk dat er de komende tijd veel aandacht gaat komen voor data en databeschikbaarheid. We zullen heel goed moeten nadenken over zaken als grip, kwaliteit en veiligheid. De overheid heeft daar absoluut aandacht voor, onder andere met de programma’s Common Ground en Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS), bewegingen op basis waarvan overheidsorganisaties hun informatievoorziening vernieuwen. We hebben als ilionx aan een aantal field labs meegedaan en meegedacht over de datastrategie. Er zit een enorme complexiteit achter en als ilionx helpen we graag om daar overzicht en eenvoud in te creëren. Dat doen we onder andere door te investeren in kennis en onze klanten optimaal te betrekken. Daar stimuleer ik mijn medewerkers ook toe. Ze zitten regelmatig aan tafel met allerlei partijen, zoals de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). Omdat we ons op mijn vestiging volledig specialiseren in de overheidsmarkt en we veelal projectmatig werken, is het belangrijk dat we onze kennis op de belangrijke thema’s op orde houden.

We spreken de taal van de overheid

Ik vind het geweldig om samen te werken, uit te zoeken wat de kracht van mensen is en zorgen dat iedereen echt op z’n plek zit. Als mijn medewerkers met plezier en naar tevredenheid hun werk kunnen doen, dan resulteert dat ook in tevreden klanten. Ik vind de mogelijkheid dat zij hun competenties kunnen ontwikkelen heel belangrijk. Het mooiste is natuurlijk als we de opgedane kennis direct in praktijk kunnen toepassen. Wij kijken dus goed op welke onderwerpen we ons specialisme uitbouwen. Omnichannel, verbeteringen op ons Onegov Zaaksysteem, AI mogelijkheden met Copilot – van mij krijgen ze de kans om zich erin te verdiepen. Wel op voorwaarde dat ze hun kennis met collega’s delen, want we werken intensief samen, over alle disciplines heen, en op die manier profiteren we er allemaal van. Verder kan ik het niet laten om zelf regelmatig klanten op te zoeken, te vragen waar ze tegenaan lopen en hoe we hen kunnen helpen met een gave oplossing. De overheidsmarkt is zo interessant, je bent met maatschappelijke onderwerpen bezig en er zijn heel veel uitdagingen. Het is de kunst om alles wat er gebeurt op inhoud te begrijpen, niks te vergeten en zo nu en dan voor nieuwe inzichten te zorgen. Laten we samen streven  naar een goed geïnformeerd Nederland!

Annemiek van Beeck

“De complexiteit in de overheidsmarkt neemt toe. Het gaat steeds meer over partnership en vertrouwen.”

Link gekopieërd