waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Common Ground: samen naar een goed geïnformeerd Nederland!

common ground overheid

Burger staat centraal

In dit tijdperk van voortdurende gegevensgroei ontstaat vaak een situatie waarin informatie in meerdere systemen wordt opgeslagen, simpelweg omdat die informatie op verschillende plaatsen nodig is. Dit resulteert in een complexe uitdaging voor overheden om deze overvloed aan informatie te beheren. Common Ground is ontstaan vanuit de behoefte hier verandering in te brengen, waarbij de dienstverlening naar de burger centraal staat.

Fundament voor betere dienstverlening

Het fundamentele doel van Common Ground is om informatie te ontkoppelen van specifieke systemen en deze op te slaan in een gedeelde ‘onderlaag’ die wordt onderhouden door de bronhouder van de informatie. Deze datalaag van Common Ground is zeer gestandaardiseerd en wordt via API’s opengesteld voor andere systemen. Hierdoor kan informatie op een centrale locatie worden opgeslagen en onderhouden, waardoor andere systemen altijd kunnen beschikken over betrouwbare informatie. Wanneer een applicatie toegang nodig heeft tot informatie, kan deze rechtstreeks worden opgevraagd bij het bronsysteem. Deze datalaag vormt de basis voor het opnieuw opbouwen van systemen en een radicale verandering van het totale landschap binnen de overheid. Zo vormt Common Ground dus het fundament voor een verbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering.

Sinds de introductie van Common Ground in 2017 hebben zowel overheden als leveranciers zich massaal gecommitteerd aan deze visie. Landelijke voorzieningen, zoals de Haal Centraal API’s, zijn beschikbaar gesteld voor het bevragen van bepaalde basisregistraties. Bestaande systemen worden aangepast of volledig nieuw ontwikkeld, inclusief de benodigde infrastructuur om de componenten te huisvesten. Tegelijkertijd is er een breed besef dat er nog veel werk verzet moet worden voordat de ambitieuze doelen van Common Ground gerealiseerd kunnen worden.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

ilionx helpt overheidsorganisaties op het gebied van:

  • Strategisch advies rond digitale transformatie, uitwerken van de visie en ondersteuning bij het opstellen van de architectuur.
  • Risicoanalyse en -management rond de overgang naar het nieuwe landschap.
  • Borgen van beveiliging en compliance, variërend van oplossingen tot implementatie en van advies tot aan governance.
  • Ontwikkeling van oplossingen op maat.
  • Standaard toepassingen voor digitaal samenwerken, zoals de Onegov Suite, data analytics en BI.
  • Realisatie van selfservice portalen en taakgerichte apps.
  • Training en opleiding.
  • Functioneel en technisch beheer.

Samen zetten we stappen richting een toekomst waarin Common Ground daadwerkelijk een positieve impact heeft op de overheidsdienstverlening.

Link gekopieërd