waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Overheid expert Remco van Beek

Remco van Beek

De dienstverlening naar burgers en bedrijven staat centraal.

Remco van Beek, Product Owner en Business Consultant overheid

Ik ben min of meer in de overheidswereld gerold. Tot 2010 werkte ik voor een bedrijf dat CRM-oplossingen aanbood, vooral op basis van Dynamics. Dit bedrijf werd onderdeel van ilionx en zo kwam ik in Den Bosch terecht in het team Overheid. We richten ons met name op de lagere overheid. In onze oplossingen staat dienstverlening centraal. Dat vertaalt zich naar oplossingen binnen het Microsoft-platform voor samenwerken, van projectmatig tot zaakgericht. Inmiddels hebben we in het team erg veel kennis opgebouwd van de overheid. Daardoor spreken we hun taal.

Balans vinden tussen dienstverlening, privacy en security

Overheden leveren een enorme hoeveelheid producten en diensten, alleen voor gemeenten zijn het er al zo’n 300! Daaromheen zijn systemen gebouwd die dossiers bijhouden, taken afhandelen of termijnen bewaken en die vaak zijn aangesloten op basisregistraties. De bekendste is de Basisregistratie Personen, maar denk bijvoorbeeld ook aan de Kamer van Koophandel of de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Gegevens worden alleen niet altijd op één plek opgeslagen en is er regelmatig sprake van duplicatie. Dat is foutgevoelig. Tegelijk willen deze organisaties hun dienstverlening naar burgers en bedrijven verbeteren, de bedrijfsvoering optimaliseren, voldoen aan wet- en regelgeving en ook nog eens de kosten beheersbaar houden. Dat leidt soms tot een spanningsveld. ‘Het mag niet van de AVG’, hoor je dan bijvoorbeeld. Daar ga ik graag het gesprek over aan. Alles bij elkaar levert het complexe vragen op en ik vind het fascinerend om mee te kunnen werken aan een goede en veilige informatiehuishouding voor deze organisaties en om de balans te zoeken tussen dienstverlening, privacy en security.

Kennis van snel veranderende overheidsmarkt

Ik heb twee rollen! Als product owner ben ik nauw betrokken bij de doorontwikkeling van ons zelf ontwikkelde zaaksysteem, Onegov 365 dat volledig is geïntegreerd in het Microsoft-platform. Als een soort intermediair houd ik contact met onze gebruikersgroep, interne stakeholders of belangenorganisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarnaast ondersteun ik als business consultant organisaties bij implementatietrajecten en de verdere doorontwikkeling. Ik stel behoeften en prioriteiten vast, ontwerp inrichtingen en geef advies. Dat kan gaan om nieuwe implementaties, uitbreidingen of bijvoorbeeld het toepassen van een nieuwe standaard. Dit doe ik voor nieuwe en voor bestaande klanten die gebruik maken van de Onegov Suite. Sommige zijn al meer dan 15 jaar klant: dat we dat in zo’n snel veranderende markt voor elkaar krijgen, vind ik mooi.

Common ground

Het is een wondere wereld waar ik me in beweeg. Aan de ene kant gaat het soms niet zo snel als je wilt, omdat er aan allerlei regels moet worden voldaan. Aan de andere kant gebeuren er mooie dingen. Ik ben behoorlijk trots op het systeem dat we voor 12 Brabantse overheidsorganisaties hebben geïmplementeerd. Een combinatie van vakapplicaties en generieke toepassingen waarmee de onderlinge samenwerking wordt gefaciliteerd. Allemaal op het Microsoft-platform. Of het landelijke initiatief Common Ground, waarmee gewerkt wordt aan een flexibele, eenvoudige en slim ingerichte informatievoorziening, met als uitgangspunt data bij de bron en veilige uitwisseling van informatie. Dat is interessant, maar ook ingrijpend. Nu zijn er veel verschillende zaaksystemen in de markt, naast tientallen vakapplicaties die specifiek in de domeinen worden ingezet. Dit zijn van oudsher allemaal een soort silo’s. Common Ground gaat uit van componenten die over en weer gebruikt kunnen worden en informatie die bij de bron wordt opgeslagen.

We leren van elkaar

Vooral dat ik veel verschillende dingen kan doen en dat ilionx dat stimuleert. Ik zit bijvoorbeeld in een werkgroep van de VNG die zich bezighoudt met de vernietiging van data, iets dat verplicht is volgens de Archiefwet. Daar krijg ik gewoon tijd voor. Wat ik ook erg waardeer is dat we elkaar over de vestigingen heen goed kunnen vinden. Er is altijd wel iemand die me meer kan vertellen over business intelligence of rapportages en omgekeerd weten ze mij ook te vinden. Overal in de organisatie worden regelmatig kennissessies georganiseerd. Zo ontstaan telkens nieuwe contacten en mogelijkheden en daar leren we allemaal van.

“We hebben kennis van de snel veranderende markt en spreken de taal van de overheid.”

Link gekopieërd