waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

databeschikbaarheid

Databeschikbaarheid in de zorg biedt kansen om de zorg anders en beter te organiseren.

Neem contact op
ilionx

Bouwen aan een betere gezondheidszorg

De gezondheidszorg ondergaat de komende jaren aanzienlijke veranderingen die de manier waarop zorg wordt geleverd en ondersteund door IT ingrijpend zullen beïnvloeden. De zorg verschuift naar een toekomst met een focus op leefstijlbevordering, gepersonaliseerde zorg, multidisciplinaire samenwerking, actieve betrokkenheid van patiënten en versnelde digitalisering.

De juiste zorg op de juiste plek

Om deze veranderingen in de zorg succesvol te ondersteunen, is het optimaliseren van databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling (interoperabiliteit) essentieel. In de complexe en dynamische wereld van de gezondheidszorg moeten patiëntgegevens altijd en overal toegankelijk zijn. Helaas worden zorgverleners geconfronteerd met beperkte beschikbaarheid van gezondheidsgegevens, wat zowel de patiëntveiligheid in gevaar brengt als een barrière vormt voor het bieden van passende zorg. Vooral bij zorg die de grenzen van organisaties overschrijdt. Het verminderen van de tijd die zorgverleners besteden aan gegevensverzameling en administratieve processen is van cruciaal belang.

Uitdagingen in de zorg

Een grote uitdaging ligt in de complexe integratie van de diverse systemen en softwaretoepassingen in de zorg. Deze systemen spreken vaak verschillende ‘talen’. De gegevensopslag, bedrijfslogica, datamodellen en workflows zijn geïsoleerd in één geïntegreerde softwareoplossing. Deze fragmentatie maakt het moeilijk om gegevens naadloos uit te wisselen tussen verschillende afdelingen, disciplines en organisaties, wat de zorgkwaliteit beïnvloedt. Ook zijn zorginstellingen afhankelijk van IT-leveranciers voor gegevensuitwisseling, wat soms te traag verloopt. Daarnaast is het een enorme uitdaging om grote hoeveelheden data te verzamelen en hiermee waardevolle inzichten te genereren in een longitudinaal levensloopdossier. Dit wordt alleen maar complexer met de komst van nog meer digitale zorgtoepassingen.

“Data: de motor van verandering in de gezondheidszorg”

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) verplicht het gebruik van dezelfde taal, maar dit brengt veel uitdagingen met zich mee. Om deze uitdagingen aan te gaan, zijn de volgende stappen cruciaal:

Stap 1: Databeschikbaarheid
Het Integraal Zorgakkoord benadrukt dat patiëntgegevens optimaal beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar moeten zijn voor andere zorgverleners, en voor patiënten via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Databeschikbaarheid gaat verder dan gegevensuitwisseling en vereist een scheiding tussen dataopslag in een open common data model, en anderzijds de functionaliteiten. Daarnaast moet data toegankelijk zijn via open API’s.

Stap 2: De transformatie naar een datagedreven zorgsysteem
De gezondheidszorg staat voor een datarevolutie. ilionx begrijpt dat data de motor is van verandering in de gezondheidszorg en kijkt naar gegevens uit zorginstellingen, het zorgnetwerk en gegevens die patiënten genereren via wearables of slimme domotica. Databeschikbaarheid is essentieel om de transformatie naar een datagedreven zorgsysteem mogelijk te maken, met behulp van kunstmatige intelligentie, IoT en machine learning. De potentie van gegevens om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de efficiëntie van zorgverlening te verhogen en kosten te verlagen, is aanzienlijk. Echter, voor veel zorginstellingen blijft het een uitdaging om gegevens volledig te benutten en er de juiste toegevoegde waarde uit te halen.

Wat kan ilionx voor jou betekenen?

Bij ilionx zijn we klaar om samen met jouw zorginstelling de uitdagingen aan te gaan. We bieden expertise, begeleiding en op maat gemaakte oplossingen om je te helpen groeien in deze datagedreven transformatie.

Advies bij interoperabiliteitsvraagstukken

Onze experts begrijpen dat het aanpakken van interoperabiliteitsvraagstukken, vooral in projecten voor het delen en opvragen van gezondheidsgegevens, complex is. Vaak krijgen projecten rond gegevensbeschikbaarheid een sterk technische focus, zelfs als men het erover eens is dat de behoeften van patiënten/cliënten en zorgverleners centraal staan en dat ICT moet volgen. In projecten met een projectmatige aanpak, waar ICT-oplossingen nog in een vroeg ontwikkelingsstadium zijn, is het uitdagend om zorgverleners (of patiënten/cliënten) betrokken en gemotiveerd te houden. Dit wordt bemoeilijkt als de ondersteunende software niet aan verwachtingen voldoet en de betrokken leveranciers geen volwassen aanpak hanteren in agile of iteratieve ontwikkeling, met voortdurende betrokkenheid van eindgebruikers. Voor leveranciers is dit evenmin eenvoudig, gezien de omvangrijke schaal waarop ze opereren en de diverse wensen van eindgebruikers en andere belanghebbenden.

Onze experts hebben de expertise, ervaring en projectmanagementvaardigheden om gesprekspartners en belanghebbenden te verbinden. Wij hebben de kennis en vaardigheden om samen met jou de juiste route en het passende tempo te bepalen die aansluiten bij de doelen en ambities van jouw zorgorganisatie. Ons doel is een soepele samenwerking te faciliteren en ervoor te zorgen dat jouw zorgproject succesvol is, ongeacht de complexiteit van de uitdagingen. Samen voor slimme zorg!

Wil je meer weten over de mogelijkheden van gegevensuitwisseling in de zorg?

Neem contact op
Link gekopieërd