waar ben je naar op zoek?

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

VIPP 5

VIPP 5 is de nieuwe regeling voor medisch specialistische zorg om medische gegevens uit te wisselen tussen instellingen.

neem contact op
X Achtergrond

VIPP 5 is een complex traject, waarbij ilionx kan ondersteunen en adviseren.

VIPP 5 is de nieuwe regeling voor medisch specialistische zorg waarbij stappen worden gezet naar de realisatie van medische gegevensuitwisseling tussen instellingen onderling én tussen instellingen en de patiënt via een PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving). Een complex traject, waarbij ilionx kan ondersteunen en adviseren. Onze ervaren projectmanagers en consultants hebben veel kennis opgedaan bij voorgaande VIPP-regelingen en hebben diverse zorginstellingen begeleid naar een succesvolle realisatie.

ilionx kan jou in dit traject ondersteunen en samen met je ervoor zorgen dat de gestelde normen en doelen gerealiseerd worden. En niet te vergeten de extra subsidie die je  kunt ontvangen als Module 1 versneld gerealiseerd wordt. Wil je weten of dit haalbaar is voor je organisatie? Wij voeren graag een nulmeting inclusief haalbaarheidsonderzoek voor je  uit. Daarnaast werken wij nauw samen met onze partner Open HealthHub. Zij bieden een volledig ontzorgende oplossing aan in de vorm van een ‘DVZA-as a service‘.

Uitleg over VIPP 5

We zetten de belangrijkste informatie omtrent VIPP 5 voor je op een rij:

Wat is VIPP 5?

VIPP 5 is een subsidieprogramma die uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen onderling en uitwisseling van medische gegevens met de PGO van de patiënt stimuleert.

Subsidieaanvraag
De aanvraag tot subsidieverlening kan worden ingediend tot en met 30 april 2020 (dit is verlengd naar 31 oktober 2020).

Verschuiving deadlines VIPP 5
Veel zorginstellingen zijn erg druk bezig om de uitdagingen van de coronacrisis het hoofd te bieden. De zorg voor de gezondheid van patiënten en professionals heeft hierbij prioriteit. Daarom is door Ministerie van VWS besloten de aanvraagtermijn van 30 april te verlengen naar 31 oktober 2020. Ook de deadlines van de modules zijn deels aangepast. Dit betekent dat jezorginstelling wat extra tijd heeft om de aanvraag in te dienen.

Modules

VIPP 5 bestaat uit 3 modules, waarbij module 1 en 3 verplicht zijn. Bovendien kan bij module 1 de keuze gemaakt worden om deze versneld te realiseren (inclusief hoger subsidiebedrag).

Module 1
De zorginstelling kan digitaal informatie aanleveren bij de patiënt via een PGO, volgens het MedMij-afsprakenstelsel. Dit is een verplichte module.

Deadline (versneld): 31 mei 2021
Nieuwe deadline (regulier): van 31 december 2021 verschoven naar 30 september 2022.

VIPP5-1

 

Module 2
De instelling kan digitaal gegevens uitwisselen naar het PGO van de patiënt conform het MedMij-afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit het PGO informatie terugzenden naar de instelling. Deze module is optioneel.

Nieuwe deadline: van 31 december 2022 verschoven naar 30 juni 2023.

 

Module 3
De instelling kan met een andere instelling de Basis Gegevensset Zorg (BgZ) en relevante correspondentie digitaal uitwisselen. Deze module is verplicht.

Nieuwe deadline: van 31 december 2022 verschoven naar 30 juni 2023.

 

Subsidiebeschikking
Op aanvragen die uiterlijk 30 april 2020 zijn ingediend, wordt binnen 13 weken beschikt. Aanvragen die tussen 1 mei en 31 oktober 2020 worden ingediend ontvangen uiterlijk 13 weken na 31 oktober 2020 een beschikking.

Instellingen en subsidiebedragen
De instellingen die in aanmerkingen kunnen komen voor de subsidieregeling van VIPP 5 zijn als volgt:

Universitair Medisch Centra
Ziekenhuizen
Dialysecentra
Klinische revalidatiecentra
Radiotherapeutische centra
Epilepsie centra
Audiologische centra
Restcategorie: bestaat uit centra voor niet klinische revalidatie, categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.

Universitair Medisch Centra
Module 1 (regulier): € 225.000
Module 1 (versneld): € 320.000
Module 2: € 205.000
Module 3: € 205.000

Ziekenhuizen
Module 1 (regulier): € 190.000
Module 1 (versneld): € 265.000
Module 2: € 170.000
Module 3: € 170.000

Bron: Staatcourant

Link gekopieërd