waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Cloud voor de zorg

Een soevereine cloud van Nederlandse bodem voor zorginstellingen.

neem contact op
X Achtergrond

Minder zorgen en méér tijd voor zorg!

De Nederlandse gezondheidszorg staat voor enorme uitdagingen: stijgende zorgkosten, personeelstekorten, en een toenemende druk vanuit security en compliance. De zorg, die ten dienste zou moeten staan van de patiënt, wordt belemmerd door deze factoren, met als gevolg dat IT meer als een last dan als een kans voor verbetering wordt gezien. De urgentie voor verandering is duidelijk: zonder ingrijpende aanpassingen in de manier waarop we IT in de zorg inzetten, zullen de kosten blijven stijgen en zal de kwaliteit van zorg onder druk komen te staan.

De cloud voor de zorg biedt een antwoord op de dringende uitdagingen binnen de zorg-IT. Met een duidelijk stappenplan en de ondersteuning van een sterke coalitie van partners, maken we ruimte vrij in budget én menskracht voor essentiële innovaties. Zo zorgen we ervoor dat de zorg-IT weer in dienst staat van de patiënt en klaar is voor de toekomst. Samen werken we aan een zorgsysteem dat duurzaam, betaalbaar, en bovenal gericht is op de behoeften van de patiënt.

De route naar de cloud voor de zorg

De cloud voor de zorg is een private cloud-oplossing die zorgt voor een efficiëntere inzet van IT-middelen, waardoor zorginstelingen zich weer kunnen richten op hun kerntaak: het leveren van zorg. Dit model biedt de mogelijkheid om zorgprocessen te innoveren en de continuïteit van ondersteunende IT te waarborgen tegen acceptabele kosten. De cloud voor de zorg kent drie plateaus die samen de route vormen naar een geïntegreerde zorginfrastructuur:

Cloud voor de zorg

Plateau 1: Centralisatie en migratie naar de Private Cloud

Dit plateau richt zich op de overgang van bestaande IT-infrastructuren van zorginstellingen naar een gecentraliseerde private cloud. Deze stap elimineert de noodzaak voor lokale infrastructuur en maakt directe kostenbesparingen mogelijk op het gebied van beheer, hardware, en software. Het bevordert tevens de efficiëntie en de mogelijkheid om sneler op schaal innovaties door te voeren.

Plateau 2: Uniformiteit en efficiëntie door samenwerking

In dit stadium worden zorginstelingen aangemoedigd om hun applicatielandschappen te standaardiseren en samen te werken op IT-gebied. Dit leidt tot verdere kostenbesparingen, verbetert de uniformiteit binnen de zorg en legt de basis voor een gedeelde infrastructuur die het mogelijk maakt om gezamenlijk nieuwe technologieën en processen te implementeren.

Plateau 3: Het gezondheidsecosysteem van de toekomst

Het laatste plateau realiseert een geavanceerd gezondheidsecosysteem, waarbij de focus ligt op preventie, vroegtijdige signalering, en het gebruik van geavanceerde technologieën zoals AI. Dit stadium transformeert de zorglevering door een geïntegreerde aanpak die de patiënt centraal stelt, zorg toegankelijker maakt en de samenwerking op regionaal niveau intensiveert.

De cloud voor de zorg bespaart kosten, verhoogt innovatie en versnelt de digitale transformatie van de zorg

De cloud voor de zorg is een samenwerking tussen KPMG, ilionx healthcare en Uniserver en zorgt ervoor dat zorginstellingen worden ontzorgd gedurende de gehele transitie. Wij hebben een transparante, gecontroleerde en gefaseerde route ontwikkeld.

Deze drie werken samen vanuit een gedeelde missie om de zorg door middel van digitalisering kwalitatief op peil te houden en voor de toekomst betaalbaar te houden. De cloud voor de zorg staat voor minder zorgen en meer tijd voor de zorg!

Daarnaast hebben deze drie partijen de kerncompetenties in huis om de claim van de cloud voor de zorg te realiseren. KPMG is een bewezen partner in digitale strategie en het opstellen van businesscases, het begeleiden van transformaties in beheersbare stappen en tot slot het innoveren van zorgprocessen. ilionx is een aantoonbare expert op het gebied van data, processen en integratie in de zorg en marktleider op het gebied van technisch en functioneel EPD beheer. Uniserver beschikt over het grootste Private Cloud platform van Nederland, biedt een rijk portfolio aan Private Cloud diensten aan en heeft veel kennis en kunde van de inzet van Public Cloud diensten van Microsoft en AWS.

Wil je meer weten over Cloud voor de zorg?

Erik Schmitz Laat je gegevens achter en dan neem ik contact met je op. Erik Schmitz Commercial Director Healthcare
neem contact op
Link gekopieërd