waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

digitalisering van zorg met Salesforce Healthcare

De patiënt neemt steeds vaker de regie over het eigen behandeltraject. Met Salesforce Healthcare wordt een completer beeld per patiënt gerealiseerd door data uit diverse zorgsystemen te koppelen op één plek.

neem contact op
X Achtergrond

Digitalisering van zorg met Salesforce Healthcare.

Digitalisering lijkt de oplossing te zijn voor de toenemende druk op de zorgsector. Niet voor niets stelt de overheid hiervoor subsidie beschikbaar. Digitalisering stelt patiënten en cliënten steeds meer en beter in staat regie te hebben over hun eigen behandeltraject. Dit betekent dat het voor een aantal zorgpaden mogelijk is om deze op afstand te volgen. Verder is de patiënt of cliënt steeds beter geïnformeerd, krijgt hij sneller antwoord op vragen en wordt hij beter op de hoogte gehouden van het behandeltraject. Dit vraagt om actieve communicatie en gepersonaliseerde berichtgeving vanuit de zorgverlener. De ontwikkeling van een zo volledig mogelijke patiëntreis (ook wel patient journey genoemd) is hierbij essentieel. Maar hoe zet je de juiste patiëntreis neer? Waar moet deze aan voldoen?

Goed ingerichte patiëntreis
De experts van ilionx helpen je graag met deze vraagstukken en de mogelijkheden die Salesforce Healthcare biedt. Met Salesforce Healthcare wordt een completer beeld per patiënt gerealiseerd door data uit diverse zorgsystemen te koppelen op één plek. Deze data wordt vervolgens gebruikt voor bijvoorbeeld een PGO, een intake-formulier, een behandelplan met tijdslijn of een app voor patiënt of zorgverlener. Een goed ingerichte patiëntreis helpt dus zowel de patiënt als de zorgverlener.

“De focus ligt op het ontlasten van de zorgmedewerker en het verhogen van het gemak voor de patiënt.”

Blik op de patiënt

Om de (on)gemakken van de patiënt te doorgronden, moet je je in zijn of haar belevingswereld begeven. Onze ervaren UX-designers starten daarom met het volledig uitdenken van de patient journey. Welke stappen doorlopen patiënten? Welke hindernissen komen zij tegen en kun je aanpassen? Deze stappen worden visueel gemaakt en er wordt een plan opgesteld. Met deze verbeteringen zorgen we ervoor dat elke patiënt een gepersonaliseerd traject doorloopt. Al deze informatie komt op één platform samen in Salesforce Healthcare. Hierdoor werk je altijd met een waarheid. Dit zorgt voor hogere patiënttevredenheid, efficiënte zorgprocessen en een verlaagde administratieve last.

In alle fasen van de patiëntreis worden de contactmomenten in beeld gebracht en per onderdeel wordt bekeken op welke manier dat op een zo prettig mogelijk werkende manier gefaciliteerd kan worden.Patientreis

Salesforce Healthcare in de praktijk

Oplossingen op basis van Salesforce Healthcare zijn onder andere gericht op:

  • Het inrichten van functionele zorgprocessen waarbij achterliggende systemen geautomatiseerd worden aangestuurd en voorzien van de juiste informatie. Zo krijg je meer grip op operationele processen, wordt er efficiënter gewerkt én is er meer focus op zorg.
  • Het centraliseren en ontsluiten van data naar verschillende platformen zoals ECD’s en EPD’s, PGO-omgevingen, zorgapplicaties, Klant Contact Center (KCC)-applicaties, domotica- en wearables en bijvoorbeeld business intelligenceplatforms. Zo beschik je altijd over een 360-graden patiëntbeeld en heb je binnen één klik een overzichtelijke tijdlijn. Ook verzamel je alle communicatie met en over de patiënt op één plek.
  • Verbinden met patiënten door hen de juiste ervaring te bieden op je gepersonaliseerde website. Zo vinden ze de informatie die ze zoeken. Je biedt een goede start van het zorgproces met slimme inschrijfformulieren, een chatfunctie of communities. Dit draagt bij aan hogere patiënttevredenheid.
  • De intake versnellen door processen rondom aanname en opname van patiënten te digitaliseren, zodat er meer tijd is voor zorg. Wensen, vereiste benodigdheden en verwachtingen van een nieuwe patiënt worden met behulp van artificial intelligence verwerkt en gematcht met data over locaties, faciliteiten, agenda, planningen en zorgmedewerkers. Knelpunten in processen worden snel gesignaleerd. Zo herken je risico’s voor patiënten tijdig en stuur je beter op de werkdruk. Dit komt wachtlijsten en uitgestelde zorg ten goede.
  • Ondersteuning van zorgpaden door werkzaamheden en processen te automatiseren en vereenvoudigen. Zo houden zorgverleners en patiënten meer tijd over voor behandelingen en persoonlijk contact.
  • Vereenvoudig de organisatie van extramurale zorg. Met behulp van realtime data van locatie, zorgoproepen, medewerkers, materialen, cases en patiënten zorgt Salesforce Healthcare voor de meest optimale planning. Medewerkers hebben dankzij een mobiele applicatie altijd de juiste (medische) informatie bij de hand.

Salesforce healthcare

“Creëer een 360-graden patiëntbeeld om de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden.”

Een stap verder met datagedreven werken
Met Salesforce Healthcare maak je digitalisering van zorg realiteit. Het zorgt voor een virtuele en functionele schil rondom bestaande zorgapplicaties. In een aantal gevallen heb je geen losstaande applicaties, portalen en viewers meer nodig, waardoor je het IT-landschap overzichtelijk houdt. ilionx brengt niet alleen Salesforce-kennis met zich mee, maar ondersteunt ook bij de integratie met huidige systemen of applicaties. Waar mogelijk zorgen wij voor een integrale oplossing. Als brede IT-dienstverlener kunnen we je daarnaast ondersteunen op het gebied van artificial intelligence en datagedreven werken. Op die manier maak je optimaal gebruik van alle mogelijkheden die een 360 graden patiëntbeeld te bieden heeft. Eerder behoefte aan een adoptietraject of andere cloudoplossingen? Ook daarbij helpen we je graag.

Salesforce healthcare

Salesforce Healthcare is een platformoplossing van Salesforce, wereldwijd koploper op het gebied van klant-centraal automatisering.

Wil je meer weten over Salesforce Healthcare?

Wil je meer weten over Salesforce Healthcare?

Neem contact op
Link gekopieërd