waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Salesforce & AI: Einstein Copilot

Salesforce en AI | Einstein Copilot

Zoals elk Cloud Application platform heeft ook Salesforce zwaar ingezet op AI.

Zo waren er in korte tijd al verschillende nieuwe AI mogelijkheden geïntroduceerd met Einstein GPT voor Sales & Service Cloud. Nu is ook de volgende stap geïntroduceerd: Einstein 1 met Einstein Copilot.

Met Einstein 1 zet Salesforce in om een veilig AI platform te ontwikkelen waarbij privacy & veiligheid voorop staat. Gebruikers moeten het AI platform kunnen gebruiken zonder zorgen. Voor de gebruiker zal dit eerst zichtbaar worden met de komst van Einstein Copilot, een paneel welke zichtbaar wordt in de Salesforce omgeving waarbij de gebruiker een interactieve chat sessie kan opstarten en Einstein om advies of hulp kan vragen voor opvolging van een lead of andere zaken.

Einstein Copilot Studio bestaat uit 3 componenten: Prompt Builder, Skills Builder en Model Builder.

Einstein Copilot

Via Einstein Copilot wordt het voor interne gebruikers mogelijk om op een natuurlijke wijze een conversatie aan te gaan met een AI assistent en vragen te stellen om tot een volgende stap te komen. Hiermee gaat Copilot nog wat verder. Zoals het eerder al mogelijk was om ‘next best actions’ te gebruiken, kan Copliot direct generatief actions voorstellen waarbij je zelf kan selecteren welke je uitgevoerd wilt hebben.

Salesforce en AI | Einstein Copilot

Tevens is het mogelijk om samenvattingen van een klantkaart op te vragen, e-mails op te maken welke de juiste stijl en zakelijke toon hebben, automatisch acties voor te stellen & uit te voeren op basis van interne data, etc.

Salesforce en AI | Einstein Copilot

Einstein Copilot Studio

De kracht achter Copilot is de wijze waarop Salesforce beheerders dit kunnen instellen. Door gebruik te maken van Einstein Copilot Studio kunnen beheerders op maat AI assistenten aanmaken met relevante AI modellen voor verschillende industrieën en relevanties (zoals specifiek voor Sales, Service, etc).

Salesforce en AI | Einstein Copilot Studio

Prompt Builder

Prompts zijn instructies welke meegegeven kunnen worden aan een AI model. Hoe meer context wordt meegegeven des te beter het resultaat zal zijn. Met Prompt Builder kan een beheerder templates aanmaken met dergelijke vooraf ingestelde instructies welke een gebruiker in staat stelt om snel en eenvoudig bepaalde acties direct te laten uitvoeren.

Salesforce en AI | Prompt builder

Skills Builder

Met Skills Builder kunnen bedrijven specifieke taken laten uitvoeren waar een normaal AI model niet direct iets mee kan. Als voorbeeld een concurrentie analyse. Door hiervoor een specifieke Skill aan te maken, kan een beheerder aangeven welke externe databases er nodig zijn om een correcte analyse uit te voeren. Bij het aanroepen van deze Skill kan Einstein Copilot kan op dat moment de juiste bronnen gebruiken voor de analyse.

Model Builder

Een beheerder krijgt met Model Builder de flexibiliteit om een specifiek AI model te gebruiken. Bestaand uit modellen van Salesforce zelf, maar tevens van partners en mogelijke eigen modellen, zoals Amazon Bedrock, Amazon SageMaker, Anthropic, Cohere, Databricks, Google Cloud’s Vertex AI, en OpenAI.

Link gekopieërd