waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

De onmisbare rol van cybersecurity in de zorg

Security awareness in de zorg

Cybersecurity is niet langer een optionele keuze

In een tijdperk van ongekende digitale vooruitgang staat de gezondheidszorg voor een cruciale uitdaging: het waarborgen van de veiligheid van patiëntinformatie. Cybersecurity is niet langer een optionele keuze, maar een fundamentele pijler geworden voor het handhaven van patiëntveiligheid en het beschermen van gevoelige gegevens. Deze urgentie wordt onderschreven door de aankomende Network and Information Systems Directive (NIS2), die zorginstellingen verplicht om robuuste cybersecuritymaatregelen te implementeren en naleving ervan te waarborgen.

Nieuwe risico’s in de zorg

De digitalisering van patiëntendossiers en data in communicatiesystemen heeft de zorgsector in het vizier gebracht van cybercriminelen. Van geavanceerde phishing-aanvallen tot ontwrichtende ransomware, de dreiging voor zorginstellingen is reëel en groeiend. Het is van vitaal belang dat proactieve maatregelen worden genomen om de integriteit van gegevens en de continuïteit van zorg te waarborgen. Het succes van een cyberaanval kan directe gevolgen hebben voor de veiligheid van patiënten, met mogelijke manipulatie of diefstal van persoonlijke gezondheidsinformatie, verstoring van behandelplannen en zelfs het uitschakelen van medische apparatuur als gevolg.

NIS2: strengere regulering voor cyberveiligheid

Met de invoering van de Network and Information Systems Directive (NIS2) wordt de dringende behoefte aan wettelijke kaders om cybersecuritystandaarden in de gezondheidszorg te verhogen, benadrukt. Zorginstellingen worden nu nog meer verplicht om strikte cybersecuritymaatregelen te implementeren en zich te houden aan meldingsplichten. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot aanzienlijke boetes en reputatieschade. Niet alleen op bedrijfsniveau, maar ook op CEO-niveau. Het voldoen aan deze regelgeving is niet alleen een juridische verplichting, maar ook een ethische verantwoordelijkheid om de patiëntveiligheid te beschermen.

Bewustwording van de menselijke schakel in cyberveiligheid

Naast technologische oplossingen is bewustwording van de menselijke factor van essentieel belang. Medewerkers in de zorg vormen een cruciale schakel in de cybersecurityketen. Door personeel te trainen in het herkennen van cyberdreigingen, veilig omgaan met gegevens en regelmatig bijwerken van wachtwoorden, kunnen zorginstellingen hun cyberhygiëne versterken en de algehele weerbaarheid tegen dreigingen vergroten.

Investeren in de toekomst van veilige zorg

Cybersecurity is niet alleen een kostenpost, maar een investering in de toekomst van veilige zorg. Het beschermt niet alleen gegevens en systemen, maar waarborgt ook de integriteit van de gezondheidszorg als geheel. Door proactief te reageren op potentiële dreigingen, te voldoen aan wettelijke vereisten en de menselijke factor te integreren in cybersecuritymaatregelen, kunnen zorginstellingen een sterke verdedigingslinie opbouwen tegen de groeiende uitdagingen van de digitale wereld.

Binnen de NIS2 heeft een (zorg)instelling ook een ketenverantwoordelijkheid, met name op het gebied van cybersecurity. Dit houdt in dat organisaties niet alleen verantwoordelijk zijn voor hun eigen netwerk- en informatiebeveiliging, maar ook voor de beveiliging van de leveranciers waarmee ze samenwerken. Dit is van essentieel belang omdat de zwakste schakel in de keten de hele keten kwetsbaar kan maken voor cyberaanvallen. Voor de zorgsector is dit natuurlijk van bijzonder groot belang, gezien de zeer gevoelige gegevens waarmee wordt gewerkt. Zorginstellingen vertrouwen vaak op een groot aantal leveranciers. Het niet goed in kaart hebben van deze leveranciers, niet voldoende mee samenwerken en afdwingen dat adequate beveiligingsmaatregelen genomen worden kan leiden tot ernstige gevolgen. Leveranciers dienen regelmatig te worden beoordeeld, gecontroleerd en opgenomen in incidentresponsplannen en testen. Goede afspraken moeten met hen worden gemaakt en zij moeten het juiste kennis- en bewustwordingsniveau hebben.

Bij ilionx begrijpen we de complexiteit van cybersecurity in de gezondheidszorg. Met onze expertise en op maat gemaakte oplossingen helpen we zorginstellingen om hun digitale infrastructuur te beveiligen en de privacy van patiënten te waarborgen. Samen bouwen we aan een veiligere toekomst voor de gezondheidszorg.

Link gekopieërd