waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

De relevantie van Resource Management bij Professionele Service Organisaties

Binnen Professionele Service Organisaties zijn de medewerkers het voornaamste kapitaal.

Om te zorgen dat zij optimaal bijdragen aan de doelen van de organisatie, dienen zij dan ook op de juiste kernkwaliteiten ingezet te worden. Dit gebeurt door de vraag naar dienstverlening te matchen met de juiste competenties, zodat uw medewerkers de werkzaamheden uit kunnen voeren waar zij het beste in zijn. Het juist inzetten van medewerkers begint bij het vastleggen en onderhouden van competenties, afdelingen en/of locaties waar een medewerker ingezet kan worden.

Inzetten van medewerkers

Door de verschillende projecten bij klanten, heb ik mee mogen kijken hoe hun medewerkers worden ingezet op opdrachten en projecten. Vaak worden medewerkers ingezet op basis van ‘wie kent wie’. Intern is er namelijk veelal bekend welke collega’s benaderd of ingezet kunnen worden en voor welke opdrachten. Binnen kleinere professionele organisaties is dit redelijk te over zien en voldoet deze methode. Wanneer deze organisaties in de volgende fase komen en groter worden, ontstaan er knelpunten: enerzijds wordt de druk bij een kleine groep medewerkers te groot en anderzijds worden andere medewerkers niet op tijd gevonden, waardoor bij deze groep onderbezetting ontstaat. Daarbij laat de persoonlijke doorontwikkeling van medewerkers, met behulp van praktijkervaring, al snel te wensen over. Opportunity’s worden verloren, omdat onduidelijk is welke actuele vaardigheden op dat moment beschikbaar zijn.

De kansen

Technologie biedt de mogelijkheid om bovengenoemde knelpunten van resource management weg te nemen. Wanneer het Resource Managementsysteem bovenstaande speerpunten onderschrijft, maakt dit het voor uw organisatie mogelijk om:

 • Een realistisch overzicht (en grip) te krijgen van de vraag en het aanbod van de organisatie
  o Beheren en prioriteren van opdrachten en sturen van verwachtingen van belanghebbenden
  o Vaststellen van de werkelijke beschikbaarheid van medewerkers
  o Inzetten van de juiste medewerkers op de juiste opdracht en op het juiste moment
  o Vaststellen van uitdagingen in een vroeg stadium
 • Begrijpen van de rollen en vaardigheden die nodig zijn voor de organisatie om de afspraken met de stakeholders tegemoet te kunnen komen in de toekomst
 • Toename en verbetering van communicatie tussen medewerkers, management, project- en resource managers
 • In lijn brengen van strategie en uitvoering
 • Meetbaar maken van de werkdruk voor de organisatie en medewerker

Daarnaast wordt door het professionaliseren van resource management, de medewerkers’ tevredenheid positief beïnvloedt. Wie wordt er immers niet vrolijk van om dat te doen waar je krachten liggen en wat je leuk vindt?

Link gekopieërd