waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Workflow applicaties helpen GNT bij procesgericht samenwerken

GNT | Betty Blocks

GNT produceert al veertig jaar 100 procent natuurlijke, kleurende levensmiddelen voor de voedingsmiddelenindustrie.

Nieuwe applicaties ontstaan vaak op verzoek van klanten, wereldwijd. Om dat proces te optimaliseren, werkt GNT samen met ilionx. In agile sprints kwam onder andere de product lifecycle management tool tot stand, op basis van low-code modules van Betty Blocks. Met als resultaat een transparante en overzichtelijke workflow, waarin de hele keten ‘van zand tot klant’ eenvoudig met elkaar samenwerkt.

Ed Lampe is tien jaar werkzaam bij GNT, waarvan vier jaar als hoofd van de IT-afdeling van GNT International BV. Het van oorsprong Duitse familiebedrijf heeft vestigingen in onder andere Engeland, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Singapore. Ed: “De verschillende landen en afdelingen hadden eigen pakketten en platformen die niet altijd geschikt bleken om onze bedrijfsprocessen te centraliseren. Drie jaar geleden vroegen we ons af: kunnen we geen nieuw platform bouwen met low-code of no-code, waarmee we een brug leggen tussen de reeds aanwezige platformen?”

Voor de langere termijn

Na een Proof of Concept kwam ilionx als samenwerkingspartner uit de bus. Ed: “Hun voorstel sloot het best aan bij onze wensen: een agile aanpak voor de ontwikkeling van het platform en Betty Blocks als technische oplossing.” Ook de omvang en expertise van ilionx wogen mee. “We zijn wel in verschillende landen op verschillende continenten actief, maar met 400 medewerkers te klein voor een grote multinational IT-aanpak. Onze IT-afdeling bestaat uit 12 personen, maar we willen wel slagkracht. Daarom kiezen we voor deskundige partners met wie we een langdurige relatie aangaan. Zo leren ze ons bedrijf en de processen kennen. ilionx heeft één hele afdeling voor Betty Blocks, en heeft daarnaast ook andere disciplines in huis. Dat wekte bij ons vertrouwen voor de langere termijn. Dat, het feit dat ze communicatief sterk zijn én dat we de spreekwoordelijke klik hadden, heeft de doorslag gegeven.”

“Het voorstel van ilionx sloot het best aan bij onze wensen: een agile aanpak voor de ontwikkeling van het platform en Betty Blocks als technische oplossing.”

Ed Lampe, hoofd van de IT-afdeling van GNT International BV

Sneller en beter

Betty Blocks is bij uitstek geschikt om een schil om ERP heen te bouwen. De applicaties kunnen eenvoudig worden gekoppeld met andere systemen, zijn gebruiksvriendelijk en geven snel inzicht in en controle over informatie en processen. De ontwikkeling van een nieuw platform gaat bovendien snel, doordat gewerkt wordt met standaardcomponenten. Bijkomend voordeel, maar voor GNT wel degelijk belangrijk: business units worden minder afhankelijk van de IT-afdeling.

Jasper Bom is binnen GNT verantwoordelijk voor Business Intelligence en vervult in de samenwerking met ilionx de brugfunctie met de business. “We willen een soepele vertaalslag maken van de wensen uit de business naar de techniek. Dat lukt goed: we zijn nu een jaar bezig met Betty Blocks, hebben al vier projecten afgerond en zijn bezig met het vijfde. Elk project loopt beter en sneller dan het vorige.” Dat komt ook door de agile manier van werken die ilionx meebracht.

Eindgebruikers betrokken

In het agile team zitten developers, UX’ers, experts op het gebied van UI (user interface) en low code, maar ook key users en eindgebruikers. Ze maken steeds korte sprints: ontwikkelstappen waarin developers werken aan een concreet doel. Om de twee weken is er een demonstratie en wordt teruggekeken op de resultaten. Waarbij zo nodig wordt bijgestuurd. Vervolgens wordt een nieuw doel gesteld en begint een volgend sprint.

Jasper: “Het grote voordeel is dat de eindgebruikers bij de ontwikkeling betrokken zijn. Dat zorgt voor een betere adoptie.” Ed: “Onze manier van samenwerken intern is hierdoor wezenlijk veranderd. We werken nu ook agile op andere kennisgebieden. Het is beter als de business erbij betrokken is. Niet alleen omdat je sneller kunt bijsturen, de totstandkoming is ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet meer alleen van IT.”

“We willen een soepele vertaalslag maken van de wensen uit de business naar de techniek. Dat lukt goed: we zijn nu een jaar bezig met Betty Blocks, hebben al vier projecten afgerond en zijn bezig met het vijfde."

Jasper Bom, verantwoordelijk voor Business Intelligence binnen GNT

IT-afdeling wordt ontlast

Een mooi voorbeeld is de product lifecycle management tool (PLM). Jasper: “PLM is zo’n typisch voorbeeld van een schil om ERP. Het laat de oorspronkelijke processen intact, maar zorgt ervoor dat afdelingen eenvoudiger met elkaar samenwerken.” Ed: “Het is belangrijk dat we een nieuw product snel op de markt kunnen brengen. Op advies van ilionx hebben we PLM modulair opgebouwd met Betty Blocks. De hele keten ‘van zand tot klant’ is opgenomen in de workflow. Elke afdeling krijgt een seintje wanneer er iets van hen wordt verwacht. En mocht het nodig zijn, dan is de business zelf in staat om aanpassingen te doen. Dit ontlast de IT-afdeling.”

Innovatie is noodzakelijk

Het resultaat is een transparant, overzichtelijk, centraal geregeld proces. Waarin GNT meer controle heeft over wat noodzakelijk is om een nieuw product op de markt te brengen en wanneer. Jasper: “Als ik terugkijk op de samenwerking met ilionx, dan zie ik een waardevolle periode, waarin we veel geleerd hebben.”

Ed: “Het helpt dat we open en transparant naar elkaar zijn. We kunnen alles benoemen. En we hebben al mooie resultaten bereikt: vier projecten binnen een jaar! We merken nu al dat we minder tijd – en dus kosten – kwijt zijn met applicatiebeheer. We kunnen de systemen in de lucht houden in minder tijd. En iedere app levert waarde voor de business. Alles via één platform. Zo zie je maar: de partner bepaalt de kwaliteit van de samenwerking. Zo’n jonge club als ilionx heeft een frisse kijk en aanpak. Verhelderend en vernieuwend. Dat past goed bij onze bedrijfsdoelstelling, wij willen ook innovatief zijn. Daar vraagt onze markt om.”

Link gekopieërd