waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

5 redenen om Low Code in combinatie met ERP-systemen in te zetten

Blog | 5 redenen om Betty Blocks in combinatie met ERP-systemen in te zetten

Gebruikersvriendelijke applicaties helpen om complexe processen binnen je organisatie vlot en soepel te laten verlopen.

Niet alleen de invoer van gegevens is afgestemd op de gebruiker, ook de weergave is op maat gemaakt. Dat dit bijdraagt aan een efficiënte bedrijfsvoering, is dan ook geen verrassing. Omdat kerndata en processen vaak in ERP-systemen worden ondergebracht, zien we dat een uitbreiding van ERP met op maat gemaakte (webbased) applicaties de laatste jaren succesvol wordt toegepast.

ERP-leveranciers gaan steeds vaker partnerships aan met low- en no-code-aanbieders, of ze nemen dergelijke partijen zelfs over.

Eerder bleek al dat applicaties, gemaakt met low code eenvoudig te koppelen zijn met systemen zoals AFAS, Microsoft, Unit4 en Exact. Hieronder 5 redenen waarom zo’n koppeling in de praktijk goed uitpakt.

  1. Inzicht en controle over informatie en processen

Bij het ontwikkelen van applicaties met een low code platform, vormt het denken vanuit gebruikersperspectief de basis; wie is de gebruiker en wat wil deze gebruiker zien of doen? Een gebruiker kan een medewerker van de eigen organisatie zijn, maar ook een klant of een leverancier. Vaak is het belangrijk op een duidelijke manier relevante informatie, die in kernsystemen zoals ERP is opgeslagen, te tonen. Gebruikers moeten ook processen kunnen opstarten, of deel kunnen uitmaken van een proces. Een low code platform biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren schermen te maken die aansluiten op de huisstijl en het doel van je applicatie. De ilionx UX-designers helpen hierbij. Daarnaast zorgt het platform voor veilige inlogmogelijkheden en overzichtelijke rechten en rollenstructuren om zo de gebruiker optimaal te ondersteunen.

  1. Snelheid met rapid application development (RAD)

Rapid Application Development (RAD) is een softwareontwikkelmethode in een iteratieve projectvorm, die een korte doorlooptijd kent. Met RAD lever je snel een eerste werkende versie op, om daarna uit te breiden of te verfijnen. Een RAD-project wordt vaak uitgevoerd door een klein team van consultants die bekend zijn met applicatieontwikkeling, samen met processpecialisten en gebruikers van de klant. Samen spelen zij direct in op de kern van de benodigde wensen en behoeften. Een low code platform sluit naadloos aan op de RAD-methode. Mede doordat de schermen en de logica van de applicatie op een visuele, interactieve manier worden gemaakt, kan het team gezamenlijk de juiste keuzes maken om tot een gebruikersvriendelijke applicatie te komen. Een ander groot voordeel van RAD in combinatie met een low code platform is dat je daadwerkelijk werkende prototypen maakt, om vroeg in het ontwikkelproces gebruikerstesten uit te voeren. Hierdoor groeien de prototypes snel door naar productieversies.

  1. Integreer eenvoudig met andere systemen

Waar vroeger nog wel eens met angst en beven gesproken werd over het koppelen met andere (ERP-) systemen, is dit door de sterke opkomst van de Application Programming Interface (API) veel eenvoudiger en veiliger geworden. Met een low code platform maak je eenvoudig een specifieke API, maar voor de meest voorkomende ERP-systemen zijn API’s beschikbaar in de blockstore (een winkel met standaard componenten). Doordat deze drempel is weggenomen, kunnen we gegevens uit verschillende bronnen combineren en op een fraaie, gebruikersvriendelijke manier weergeven en bewerken.

  1. Wees minder afhankelijk van je IT-afdeling

Een veel voorkomend geluid is dat de IT-afdeling van een organisatie omwille van diverse redenen niet snel genoeg inspeelt op de wensen vanuit de business. Met een low code platform kan de business alvast aan de slag om middels RAD een werkend Minimum Viable Product te ontwikkelen, dat vervolgens door een gebruikersgroep getest en eventueel gebruikt wordt. Hiermee zijn de requirements vanuit de business meteen duidelijk. Als de toepassing daadwerkelijk van toegevoegde waarde is, kan deze verder worden ontwikkeld en eventueel worden aangesloten op andere (ERP-) systemen binnen of buiten je organisatie. Dan is het wel belangrijk om de IT-afdeling intensiever te betrekken om volgens de interne richtlijnen en (security-) eisen je toepassing beschikbaar te stellen. In dit geval vervult je IT-afdeling meer een adviserende en contolerende rol, wat de doorlooptijd verkort.

  1. Reduceer kosten voor beheer en onderhoud

Nu is het uitbreiden van ERP-systemen met andere softwareoplossingen niet nieuw. Vaak worden add-ons, al dan niet in combinatie met standaardoplossingen (commercial-off-the-shelf), toegepast. De verscheidenheid aan oplossingen maakt het technisch en functioneel beheer echter tijdrovend en kostbaar. De afgelopen periode heeft een aantal klanten van ilionx ingezet op applicatierationalisatie; het terugbrengen van de verscheidenheid en wildgroei aan applicaties door gebruik te maken van een low code platform. Naast de reductie van de beheerskosten is hiermee ook de afhankelijkheid van derde partijen aanzienlijk afgenomen.

Wil je meer weten over hoe ERP-systemen beter functioneren met low code applicaties? Kijk dan even naar de referentiecase van Itho Daalderop en lees hoe het bedrijf het heft weer in eigen handen neemt met low code en agile.

Link gekopieërd