Nieuws

Lentis en ilionx samen in de wolken

Lentis

Net als bij veel zorginstellingen in Nederland heeft Covid-19 ook bij zorginstelling Lentis de plannen, om meer digitaal samen te werken, versneld.

Zo is bijvoorbeeld het gebruik van videobellen en communiceren via MS teams explosief gestegen. Lentis heeft een langetermijnvisie opgesteld, waarin het gewenste IT landschap beschreven staat. Om dit te realiseren is een goede basis essentieel. De samenwerking tussen ilionx en Lentis gaat al lang terug. Waar het begon met ondersteuning bieden op de juiste stuurinformatie, wordt nu 10 jaar later de stap genomen om samen Lentis op verschillende onderdelen versneld naar de cloud te helpen.

Het project omvat het inrichten van de Microsoft Azure omgeving, O365 omgeving en de mailmigratie van Groupwise naar Exchange online. Daarnaast worden de gebruikers en de beheerders bij Lentis door ilionx begeleid en getraind. Parallel aan dit project wordt het huidige BI platform vernieuwd naar één op basis van MS Azure en Power BI. Dit zal in 2021 gerealiseerd gaan worden. Hiermee krijgen de medewerkers een moderne BI tool in handen met de juiste (stuur) informatie die voor hen relevant is.

“Een gedegen cloudplatform waarbij onze medewerkers optimaal kunnen samenwerken vanuit een cloud werkplek, die veilig, eenvoudig en stabiel is zodat IT ondersteunend is en medewerkers meer tijd overhouden aan het verlenen van zorg.”

Lentis

Lentis ziet het grote voordeel, naast een financiële besparing, op het gebied van een versimpelde beheeromgeving, verbeterde stabiliteit en continuïteit. Voor het einde van het jaar moet de mailmigratie klaar zijn. In de tussentijd worden de vervolgstappen uitgewerkt. Hierbij neemt Lentis een duidelijk regierol in. ilionx adviseert én realiseert, samen met de medewerkers van Lentis.

Jasper Dieters

06-14246225

Wil je meer weten over dit project of onze aanpak?

Vertel ons wat we voor je kunnen betekenen. We helpen je graag.

Neem contact op

Relevante content

Ilionx logo