waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Healthcare Database Management: efficiënter omgaan met diverse omgevingen en betere bescherming van patiëntgegevens

Healthcare compliance scan

Net als in jouw zorginstelling worden er in andere zorginstellingen gebruik gemaakt van opleidings-, test- en acceptatieomgevingen, samengevat onder de noemer ‘OTA’.

En wellicht maakt jouw zorginstelling ook gebruik van andere omgevingen, zoals een ontwikkel-of zandbakomgeving. In de praktijk blijkt dat er niet uniform omgegaan wordt met deze omgevingen.

Dat is bijzonder, omdat de meeste zorginstellingen, net als jouw zorginstelling, dezelfde eisen stelt aan deze omgevingen. Voor elke zorginstelling geldt namelijk dat deze omgevingen gevoelige informatie bevatten van patiënten, die niet altijd voor iedereen toegankelijk mag zijn. Bovendien is het zo dat er vaak data in deze omgevingen aanwezig zijn of geplaatst worden die niet noodzakelijk zijn, maar wel schijfruimte innemen. En daarmee jouw zorginstelling geld en (ververs-)tijd kosten.

Wellicht is jouw zorginstelling ook niet altijd exact op de hoogte van wat de mogelijkheden zijn rond het beheer, het onderhoud en de omgang met deze omgevingen. Door te zorgen dat er wel gebruik gemaakt kan worden van deze kennis, en dus precies te weten wat er wel niet mogelijk of noodzakelijk is, kan er efficiënter omgegaan worden met deze verschillende omgevingen en zijn de patiëntgegevens beter beschermd.

ilionx (voorheen ICTZ) adviseert je graag bij de belangrijkste overwegingen voor het gebruik en inrichting van deze omgevingen. Tevens kunnen wij je een voorstel doen voor een functionele classificatie.

Link gekopieërd