waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Datagedreven werken

ilionx Datagedreven scan

Datagedreven word je als organisatie niet van de ene op de andere dag. Het is een proces waarbij je groeit in volwassenheid op het gebied van data. Ontdek in 20 vragen waar jouw organisatie staat.

Start de scan

Wat houdt de Datagedreven scan in?

 • 20 stellingen om je huidige situatie te schetsen
 • De scan duurt niet langer dan 5 minuten
 • Wij tonen de uitslag op basis van jouw scores
 • Vul je contactgegevens in voor de volgende stap
 • Stap 1 Omgeving
 • Stap 2 Mensen & organisatie
 • Stap 3 Processen
 • Stap 4 Informatie & data
 • Stap 5 Technologie
 • Stap 6 Uitslag scan
 • Klantbeeld 1 van 4

  We weten wie onze producten/diensten afnemen (doelgroepen) en hebben inzicht in opkomende veranderingen in de maatschappij en/of de markt. We weten deze inzichten te gebruiken.

  Vorige
 • Klantfeedback 2 van 4

  We ontvangen feedback (positief en/of negatief (klachten)) over onze producten/diensten. We acteren op een gestructureerde wijze op deze feedback en koppelen dit aan onze klanten terug.

  Vorige
 • Privacy 3 van 4

  We waarborgen de privacy van onze klanten. Er is beleid rondom de bescherming van persoonsgegevens en dit beleid is geïmplementeerd.

  Vorige
 • Beveiliging 4 van 4

  We waarborgen de beveiliging van onze data en systemen. Er is beleid rondom bescherming van informatie en de bedrijfsrisico’s zijn geminimaliseerd.

  Vorige

Omgeving:
De dimensie ‘omgeving’ geeft inzicht in hoeverre de organisatie in staat is de buitenwereld naar binnen te halen en compliant is op het gebied van privacy en beveiliging.

 • Strategie 1 van 4

  Datagedreven werken is een belangrijk thema binnen de organisatiestrategie. Er is een eenduidige datastrategie waar planmatig invulling aan wordt gegeven.

  Vorige
 • Prestaties 2 van 4

  Doelstellingen zijn uitgewerkt in kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Deze zijn inzichtelijk en in verbinding. Regelmatig worden deze herzien en waar nodig bijgesteld.

  Vorige
 • Leiderschap 3 van 4

  Het datagedreven werken wordt actief uitgedragen door het gehele management. Er is een verander en/of verbeteraanpak opgezet en medewerkers zijn enthousiast om datagedreven te werken.

  Vorige
 • Vaardigheden 4 van 4

  Medewerkers begrijpen de waarde van datagedreven werken en beschikken over de vaardigheden om te werken met data. Er wordt actief deelgenomen aan opleidingen en trainingen.

  Vorige

Mensen & organisatie:
De dimensie ‘mensen & organisatie’ geeft inzicht in hoeverre de organisatie, management en medewerkers in staat zijn om datagedreven te werken.

 • Besturende processen 1 van 4

  Besluitvorming vindt plaats op basis van data en inzichten. Besluiten worden onderbouwd vastgelegd en breed gedeeld. Scenario’s worden ontwikkeld en getoetst.

  Vorige
 • Uitvoerende processen 2 van 4

  Er is inzichtelijk met welke data in welke processen de producten en diensten worden gerealiseerd. Binnen de processen zijn meetpunten vastgelegd, zodat kwantiteit en kwaliteit in beeld zijn.

  Vorige
 • Informatiemanagement processen 3 van 4

  Informatievraagstukken worden op een gestructureerde wijze opgehaald en gearticuleerd. Er is een overzicht of ‘backlog’ waarmee vraagstukken worden geprioriteerd en gerealiseerd.

  Vorige
 • Verbetering processen 4 van 4

  Er is continue aandacht voor verbeteringen binnen de organisatie en de processen. De beslissing tot een verbetertraject wordt gemaakt aan de hand van informatie uit omgevings-en procesdata.

  Vorige

Processen:
De dimensie ‘processen’ geeft inzicht in hoeverre de processen binnen de organisatie ingericht zijn om datagedreven te werken.

 • Informatie -en dataproducten 1 van 4

  Er is een overzicht van beschikbare informatie -en dataproducten (dashboards, query’s, algoritmes et cetera). De informatie -en dataproducten sluiten aan bij de doelstellingen van de organisatie.

  Vorige
 • Gegevensstandaarden en uitwisseling 2 van 4

  Er zijn standaarden en dezelfde taal voor begrippen (woorden) in een gegevenswoordenboek en/of gegevensmodel. Als informatie/data met andere organisaties wordt uitgewisseld zijn afspraken vastgelegd.

  Vorige
 • Datakwaliteit 3 van 4

  De kwaliteit van de data is geborgd als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. De kwaliteit van de data wordt actief verbeterd.

  Vorige
 • Ethiek 4 van 4

  Informatie -en dataproducten worden volgens een vastgesteld ethisch afwegingsmodel en proces ontwikkeld.

  Vorige

Informatie & data:
De dimensie ‘informatie & data’ geeft inzicht in hoeverre datamanagement ingericht is om datagedreven te werken.

 • Tooling 1 van 4

  Er wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tooling voor het maken van informatie -en dataproducten. Er is een selfservice waar managers/medewerkers de benodigde informatie kunnen samenstellen.

  Vorige
 • Platform en opslag 2 van 4

  De data van verschillende applicaties wordt bij elkaar gebracht in een dataplatform. Het platform is modulair en schaalbaar, waarin de voor de organisatie relevante data centraal beschikbaar is.

  Vorige
 • Architectuur 3 van 4

  De architectuur is zodanig opgezet dat deze optimaal ondersteuning biedt aan de organisatiedoelen en bedrijfsvoering.

  Vorige
 • Toegevoegde waarde 4 van 4

  De toegevoegde waarde van de data-omgeving is duidelijk voor de organisatie.

  Vorige

Technologie:
De dimensie ‘technologie’ geeft inzicht in hoeverre de techniek in staat is om datagedreven werken te ondersteunen.

Uw resultaten worden samengesteld

Jouw score

Dit is waar jouw organisatie staat op het gebied van datagedreven werken. Benieuwd welke stappen je kan zetten? Laat je gegevens achter en we nemen contact op om dit te verkennen.
 • Omgeving

  De dimensie ‘omgeving’ geeft inzicht in hoeverre de organisatie in staat is de buitenwereld naar binnen te halen en compliant is op het gebied van privacy en beveiliging.

  1
 • Mensen & organisatie

  De dimensie ‘mensen & organisatie’ geeft inzicht in hoeverre de organisatie, management en medewerkers in staat zijn om datagedreven te werken.

  1
 • Processen

  De dimensie ‘processen’ geeft inzicht in hoeverre de processen binnen de organisatie ingericht zijn om datagedreven te werken.

  1
 • Informatie & data

  De dimensie ‘informatie & data’ geeft inzicht in hoeverre datamanagement ingericht is om datagedreven te werken.

  1
 • Technologie

  De dimensie ‘technologie’ geeft inzicht in hoeverre de techniek in staat is om datagedreven werken te ondersteunen.

  1
 • 1. helemaal niet
 • 2. sporadisch
 • 3. deels op orde
 • 4. geoptimaliseerd
 • 5. geïmplementeerd
Uitslag en duiding ontvangen

Hoe zet ik de volgende stap met datagedreven werken?

ilionx heeft een Datagedreven aanpak ontwikkeld om organisaties inzicht te geven en verder te helpen op het gebied van datagedrevenheid. Laat je gegevens achter en we nemen contact op om dit verder te verkennen.

Renzo van Keulen

"Ik help je organisatie graag om stappen te zetten in datagedrevenheid"

Renzo van Keulen
Management Consultant

Ik wil de uitslag van de scan ontvangen

Link gekopieërd