waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Hoe Fritom schadepreventie ondersteunt met behulp van Business Intelligence

De Fritom Group is een van de grootste logistieke dienstverleners van Nederland.

De groep, die uit zeven bedrijven bestaat, focust zich op liquid food, (inter)nationaal transport, distributie en warehousing. Sommige bedrijven uit de groep bestaan al meer dan honderd jaar. Met de grote hoeveelheid data die de bedrijven genereren, zag Benny Gommers, manager Research & Development, een mooie kans om de dienstverlening van Fritom te verbeteren. Wat als Fritom inzichtelijk had hoe schadegevallen ontstaan en hoe het bedrijf deze kon reduceren? Met behulp van ilionx stonden er snel schadedashboards klaar die precies dit inzicht verschaffen.

Een gezamenlijke investering

Benny vertelt: “De logistieke sector verzamelt een hoop data, waar je veel leuke dingen mee kan doen. Om dit te concretiseren ben ik eerst met een aantal IT-partners om tafel gaan zitten. De mogelijkheden van BI waren toen nog onbekend voor onze sector. Die bleken wél volop aanwezig te zijn. Zo hebben we binnen de Fritomorganisaties verschillende schadepreventie-projecten gedraaid. Ik wist dus wat collega’s van schades wilden weten. Een logische gedachte was om dit te combineren met een BI-project en zo hun informatiebehoefte te vervullen. Het idee van een schadedashboard was geboren.”

Hij vervolgt: “Er was met ilionx een goede klik. Het creëren van intern draagvlak én budget waren natuurlijk belangrijke voorwaarden. We hebben daarom samen een inschatting gemaakt van de tijd en de benodigde investering om een dashboard te realiseren en om deze kennis over te dragen aan onze eigen mensen. Tegelijkertijd heeft ilionx op allerlei niveaus met mensen gesproken over hun visie en over de toegevoegde waarde van dit BI-project. Het voornaamste doel was om de softwareafdeling een robuuste en schaalbare oplossing te geven en haar ervaring op te laten doen met het Azure platform.”

"We hebben samen een inschatting gemaakt van de tijd en de benodigde investering om een dashboard te realiseren en om deze kennis over te dragen aan onze eigen mensen."

Benny Gommers, Manager Research & Development bij Fritom

Schades in kaart gebracht

Met dit doel in het achterhoofd is er een business case gemaakt. “Het is echt een trein die rustig aan is gestart en steeds sneller is gaan rijden”, vertelt hij. “Het eerste concept van een schadedashboard had ilionx heel snel gerealiseerd. Ik ben hiermee naar de directie gegaan en heb laten zien wat we allemaal in kaart konden brengen. Door wie is bijvoorbeeld de schade veroorzaakt: door een eigen medewerker of een derde partij? Wat voor soort schade is het (aan de lading of auto) en bij welke klanten treedt de schade op? Dit hadden we allemaal uitgewerkt. Dit werd zeer goed ontvangen – we konden van start! Het ilionx team werkte in sprints toe naar een volledig dashboard. Wat me opviel was de goede kennis van het Azure platform. Daar hebben de consultants ons echt wegwijs in gemaakt. Hoe konden we het best een bepaald stuk informatie presenteren? Je hebt allerlei visuals ter beschikking, maar welke is dan het beste?”

Eén registratie voor allen

Een ander vraagstuk betrof schaderegistratie. Zo registreerden de verschillende bedrijven de schades in hetzelfde systeem, maar niet op dezelfde manier. Er is daarom ook gewerkt aan een eenduidigere schaderegistratie, met een geharmoniseerde rekenwijze van het schadebedrag voor de hele Fritom Group. Dit was een belangrijke stap vooruit voor Fritom. “Dit is een van de mooiste bijvangsten. Onze schade-informatie is nu actueel en wordt dagelijks bijgewerkt”, vertelt Benny. Voorheen werd er met een maandelijks overzicht van de informatievoorziening gewerkt. “Het interne enthousiasme over BI is ook enorm gegroeid. Medewerkers weten wat de mogelijkheden zijn en hoe actueel die informatie kan zijn.”

"Wat me opviel was de goede kennis van het Azure platform. Daar hebben de consultants ons echt wegwijs in gemaakt."

Benny Gommers, Manager Research & Development bij Fritom

Next steps: klantendashboard

Inmiddels is het schadedashboard gepresenteerd aan de medewerkers en in gebruik. Voldoende reden om tevreden achterover te leunen, zou je denken. Dat ligt in Benny’s geval iets anders. Hij vertelt: “We zijn nu al druk bezig met de volgende stap: een klantendashboard. Hier komt gedeelde informatie samen over klanten. Denk bijvoorbeeld aan de samenstelling van een lading en alle eisen die aan een zending gesteld worden. Uiteindelijk moet dat ons in staat stellen om een beter klantbeeld te hebben en onze dienstverlening te optimaliseren. Misschien loont het wel om kleine ladingen samen te voegen tot een wat grotere zending. Als je dat niet inzichtelijk hebt, kun je dat ook niet vertellen. In dit traject nemen de consultants van ilionx weer de leiding. BI biedt ons nog zoveel mogelijkheden; we zijn nog lang niet klaar!”

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder

Informatie inspireert! Wil je in contact komen met één van onze experts? Neem contact op via onderstaande button.

Ik wil meer weten over dit project
Link gekopieërd