waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Het nieuwe applicatiehuis: hoe De Alliantie aan een wendbare IT-architectuur bouwt

De Alliantie

De woningcorporatie De Alliantie bouwt en beheert 55.000 woningen in Midden-Nederland.

Deze woningen worden veelal in de sociale huurmarkt aangeboden. Zo voorziet de corporatie mensen met een bescheiden inkomen of middeninkomen van een thuis. Het schoon, intact en veilig houden van de huizen is topprioriteit voor De Alliantie. Innovatie en verduurzaming zijn daarom onderwerpen waarbij de oren van de woningcorporatie spitsen. Niet alleen als het gaat om woningbouw, maar ook als het IT-architectuur betreft. Zo kwam De Alliantie in contact met ilionx voor een nieuw ontwerp van het applicatielandschap. Het doel? Meer innovatie, integratie en wendbaarheid. De projectnaam? Het nieuwe applicatiehuis.

Onder een architectuur werken

De Alliantie kende een wat verouderde architectuur, waardoor innoveren steeds moeilijker werd. Het was lastig om nieuwe applicaties aan te sluiten op de bestaande architectuur. Daan Wets, Enterprise Architect bij de woningcorporatie, vertelt: “Een nieuw ontwerp was essentieel om weer vooruit te kunnen. We wilden onder een architectuur gaan werken. Dit betekent dat we voor de IT-architectuur een bepaalde blauwdruk en een set aan bijbehorende regels creëren waar we ons aan houden. Oftewel, een architectuur met architectuurprincipes. Als je je daaraan houdt, ben je wendbaarder en kun je vernieuwen. Om die stap te zetten, zijn we gestart met de selectie van de basisbouwblokken van de architectuur. De verbindende factor tussen deze blokken is het integratieplatform, wat ingevuld wordt door componenten van Red Hat. Een volgende stap was de keuze voor een partij die daar veel ervaring mee heeft. ilionx sprong op positieve manier in het oog. De sterke integratiekennis die het team heeft, was voor ons een grote pre.”

"ilionx sprong op positieve manier in het oog. De sterke integratiekennis die het team heeft, was voor ons een grote pre."

Daan Wets, Enterprise Architect bij De Alliantie

Groen licht voor Red Hat

Het digitale transformatietraject beslaat twee jaar en kent meerdere projecten. Daan vertelt: “We zijn gestart met de implementatie van Red Hat. We hebben bij het Proof of Concept veel input van de consultants van ilionx gekregen om het platform zo in te richten dat het goed aansluit op onze eisen. We gebruiken verschillende integratieoplossingen op het Red Hat platform: API Management, Red Hat Fuse en AMQ Streams. We zetten deze verzameling in om integratie mogelijk te maken. Onze toepassingen mogen geautomatiseerd met elkaar communiceren, maar alleen via het integratieplatform.”

Zaakgericht werken met klantreizen

Naast de implementatie van Red Hat werd er met ilionx gewerkt aan de ontwikkeling van klantreizen. Deze beslaan alle primaire processen. Daan: “Er vallen zes klantreizen te definiëren: ‘mijn woning’, ‘mijn buurt’, ‘ik vertrek’, ‘ik zoek’, ‘huurincasso’ en ‘volg het pand’. Waar ‘mijn woning’ gaat om reparatieverzoeken, gaat ‘mijn buurt’ over leefomstandigheden. ‘Ik vertrek’ is bedoeld voor vertrekkende huurders en ‘ik zoek’ is bedoeld voor potentiële huurders. ‘Huurincasso’ is voor zich sprekend en ‘volg het pand’ verbindt de klantreizen ‘ik vertrek’ en ‘ik zoek’, waarbij de woning gevolgd wordt totdat deze weer gereed is voor verhuur. Op deze manier kunnen we zaakgericht werken. Op basis van de klantreizen is er een dynamisch kennissysteem ingericht met BInformed. De front-ends hebben we met het low-codeplatform van OutSystems ontwikkeld. Ook het platform van Red Hat is natuurlijk een belangrijke component in de ontwikkeling van de klantreizen.”

"We zijn hierdoor wendbaarder: op het moment dat je iets innovatiefs wil implementeren of vervangen, is dat geen enorme klus meer. We hebben afscheid genomen van de monoliet"

Daan Wets, Enterprise Architect bij De Alliantie

Best of breed in plaats van best of suite

Een grote uitdaging was de vervanging van het ERP-systeem. De Alliantie wilde van één systeem overgaan op losse pakketten. Er werd gekozen voor best of breed oplossingen, in plaats van best of suite. Daan: “Een ERP-systeem heeft zijn voor- en nadelen. In mijn ervaring beperkt een ERP de wendbaarheid regelmatig. We willen de beste producten voor onze organisatie. Dat betekent dat we voor aparte oplossingen kiezen voor onze drie pijlers: vastgoedbeheer, finance en (klant)relaties. Het uitfaseren van het ERP-systeem is pittig. Het is een soort monoliet die veel afhankelijkheden kent. Samen met het team van ilionx zijn we bezig met de ontvlechting van onze processen. Het is een lang proces, waarin we gretig gebruik maken van de deskundigheid van de consultants. En dan is het fijn dat er vaak direct geacteerd wordt als wij een vraag uitzetten voor extra capaciteit.”

Afscheid van een IT-monoliet

Inmiddels heeft De Alliantie haar kernpakketten gekozen. Wanneer deze geïmplementeerd zijn, moeten deze geïntegreerd worden met de klantreizen. Bij dit laatste komt ilionx weer om de hoek kijken. “Innovatie moet straks een stuk eenvoudiger verlopen”, vertelt Daan. “Neem bijvoorbeeld het inspecteren van gebouwen met drones. Softwarematig moet dat worden afgestemd met andere systemen. Onze architectuur kan die implementatie straks gemakkelijk aan. We zijn hierdoor wendbaarder: op het moment dat je iets innovatiefs wil implementeren of vervangen, is dat geen enorme klus meer. We hebben afscheid genomen van de monoliet.”

Link gekopieërd