MVO - ilionx
Created with Sketch. Group 4 Group 10

ilionx wil een gezonde balans vinden tussen people, planet en profit.

Voor ilionx betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen dat zij naast het streven naar winst ook rekening houdt met het effect van haar activiteiten op het milieu (planet) en dat zij oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). ilionx wil daarbij een gezonde balans vinden tussen people, planet en profit. In de praktijk blijkt dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel ilionx, de medewerkers en de samenleving.

Ons MVO-beleid is gericht op onze kernprocessen. Enkele belangrijke pijlers van dit beleid komen hier aan de orde in het kader van ‘practice what you preach’.

ilionx is een maatschappelijk betrokken organisatie. Als betrokken onderneming in de samenleving leveren wij zonder winstoogmerk een bijdrage aan de lokale samenleving. Wij sponsoren traditiegetrouw een aantal jeugdteams van kinderen van onze medewerkers in diverse uiteenlopende sporten. Daarnaast sponsoren wij jaarlijks een aantal maatschappelijke goede doelen.

 

Maak een afspraakPage 1 Copy 3