waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Hoe KPN de IoT-dienstverlening voor zakelijke klanten verbetert

KPN

KPN IoT bedient de zakelijke markt met IoT-hardware-, IoT-connectiviteits- en IoT data-integratie en eindapplicaties. Het bedrijf wilde haar IoT-dienstverlening verbreden en verdiepen en meer interessante samenwerkingen aangaan op IoT-gebied. KPN schakelde ilionx (voorheen Trivento) in om te helpen bij het verbeteren en uitbreiden van het Things Platform. Hierdoor kunnen zakelijke klanten van KPN nu zelf hun IoT-devices beheren en koppelen aan de juiste netwerken.

“Grote zakelijke klanten kunnen nu voor hun eigen klanten accounts in de portal aanmaken, zodat ze zelf IoT devices kunnen ontwikkelen.”

  • betere klantinteractie
  • 15% verwachte groei in klanten
  • groter marktaandeel

KPN

KPN is één van de grootste, zo niet de grootste, aanbieders van mobiele netwerken in Nederland. In een steeds digitaler wordende omgeving is KPN voortdurend bezig om mensen en dingen online met elkaar te verbinden en met elkaar te laten communiceren. Dat gebeurt met behulp van sensoren en speciale hardware.

IoT-dienstverlening naar een next level

KPN IoT wil als grote aanbieder van mobiele netwerken haar zakelijke klanten optimaal bedienen. Enerzijds door IoT devices en apparaten van een stabiel netwerk te voorzien, door aansluiting op het Things Platform. Anderzijds met de ontwikkeling van een self-service portal voor IoT-diensten. Met de doorontwikkeling van de portal streeft KPN ernaar de IoT-dienstverlening beter schaalbaar te maken, de klantbeleving te verbeteren en de verwerking en analyse van IoT data te optimaliseren. In de snel veranderende wereld wil KPN IoT haar marktaandeel uitbreiden en verstevigen. Door de dienstverlening te verbreden, te verdiepen én slimme samenwerkingen in de keten aan te gaan. Data speelt daarin een belangrijke rol.

"ilionx heeft User Experience Design ingezet om de klantreizen inzichtelijk te maken. Online, maar ook door het veld in te gaan en zelf aan de slag te gaan."

portal in sprints verder ontwikkeld

Om de doelstellingen te behalen, hanteert KPN IoT een agile werkwijze. Verschillende scrum teams werken, vanuit hun eigen discipline, aan verbetering en uitbreiding van het Things Platform. Na afloop van iedere sprint wordt een nieuwe versie van de portal opgeleverd. Sprints duren twee weken. De product-owners zorgen ervoor dat de samenwerking tussen de teams soepel verloopt en dat de belangen op elkaar aansluiten. Het Things Platform bestaat uit de portal en een backend, die uit verschillende Java Spring microservices bestaat. De microservices draaien in een Docker container in een Kubernetes cluster met elk een eigen PostgreSQL database. Om de performance te verbeteren wordt er momenteel gewerkt aan het implementeren van Event Messaging in de microservices. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van RabbitMQ. Door middel van Event Messaging kunnen de microservices naar elkaars events luisteren om zo minder database lookups te hoeven doen. ilionx heeft User Experience Design ingezet om de klantreizen inzichtelijk te maken. Online, maar ook door het veld in te gaan en zelf aan de slag te gaan. Een voorbeeld daarvan is het meekijken met een opsporingsambtenaar bij het opsporen van fietsen. Zo maken we gebruikersgerichte software, waar iedereen blij van wordt.

self-service biedt veel mogelijkheden

De self-service portal maakt het mogelijk dat klanten zelf hun IoT devices beheren en koppelen aan de juiste netwerken. De verzamelde data kan via zogenaamde Destinations naar elk gewenst endpoint verstuurd worden en behoort aan de klant toe. Er is een licentiemodel ontwikkeld, zodat nieuwe gebruikers met maximaal drie IoT devices gratis gebruik kunnen maken van het platform en er ervaring mee op kunnen doen. Bij meer devices maakt het salesteam een licentie op maat. Een verhuurder van bouwmaterialen gebruikt de KPN IoT devices en het IoT Dataplatform bijvoorbeeld als dienst voor haar bedrijfsactiviteiten. De devices, in dit geval BouwTags, zijn eenvoudig te configureren en te plaatsen op het materieel. Zo weet de verhuurder of leverancier altijd waar haar producten zich bevinden en zijn ze makkelijk te traceren. Grote zakelijke klanten kunnen voor hun eigen klanten accounts in de Portal aanmaken. Zodat ze zelf IoT devices kunnen ontwikkelen, die ze aan hun klanten verkopen. Het beheer van die devices vindt plaats in de Portal.

Link gekopieërd