waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Hoe het Ctgb stakeholders 24/7 van realtime informatie voorziet

Ctgb

Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) legt onderzoeksgegevens vast in de ‘Middelen Stoffen Toelating’ (MST) software. Hier wordt alle informatie over gebruik, wetgeving en besluiten rondom gewasbestrijdingsmiddelen opgeslagen, zodat stakeholders altijd op de hoogte zijn. ilionx (voorheen Trivento) werd ingeschakeld om de software en kernprocessen van Ctgb te optimaliseren. ilionx zorgde voor honderd procent beschikbaarheid van actuele informatie en door de applicatie nog beter schaalbaar te maken, kan Ctgb nog sneller anticiperen op veranderingen in de markt.

"ilionx komt met slimme oplossingen om meer waarde uit onze data te halen en ons kernproces beter, flexibeler en meer schaalbaar te maken."

  • flexibele en beter schaalbare applicatie
  • betere kwaliteit en toepasbaarheid van data
  • duurzame applicaties door lifecyclemanagement

Ctgb

Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesorgaan. Het beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden werken en veilig zijn voor mens, dier en milieu. Het Ctgb maakt onderdeel uit van een dynamisch ecosysteem bestaande uit (Europese) wetgevers, producenten, distributeurs, handhaving, wetenschappers, gebruikers, maatschappij en consumenten.

applicatie beter schaalbaar maken

Ctgb werkt voortdurend aan het ontwikkelen en aanscherpen van documentatie rondom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor de Nederlandse markt. Onderzoeksgegevens worden vastgelegd in de ‘Middelen Stoffen Toelating’ (MST) software. Deze applicatie bevat alle gegevens over gebruik, wetgeving en besluiten rondom gewasbestrijdingsmiddelen. Ctgb wil dat deze informatie te allen tijde actueel is, en via een API snel beschikbaar en veilig toegankelijk is voor de relevante stakeholders. Om de processen en medewerkers beter te ondersteunen was het door ontwikkelen, integreren en implementeren van een nieuw applicatielandschap één van de doelstellingen in dit project. Ook wilde Ctgb een effectievere en efficiëntere samenwerking met stakeholders realiseren. De MST-software ondersteunt het kernproces van de communicatie met deze stakeholders. In het behalen van de doelstellingen speelden beheer en door ontwikkeling van de MST-applicatie en de bijbehorende API een belangrijke rol. De wens was om de applicatie nog beter schaalbaar te maken, zodat Ctgb nog sneller kan anticiperen op veranderingen in de markt.

"Het team van ilionx was betrokken bij alle fases van beheer, onderhoud en doorontwikkeling, kortom de hele lifecycle van de MST-software van Ctgb."

24/7 monitoring en honderd procent beschikbaarheid

Het team van ilionx was betrokken bij alle fases van beheer, onderhoud en doorontwikkeling, kortom de hele lifecycle van de MST-software van Ctgb. Door deze optimale betrokkenheid, kennis van de organisatie en de applicatie én door te acteren vanuit gebruikersperspectief, kon het team Ctgb goed adviseren. In nauwe samenwerking met functioneel beheer van Ctgb, zorgt ilionx ervoor dat de software en de kernprocessen van Ctgb voortdurend geoptimaliseerd worden. 24/7 monitoring zorgt voor honderd procent beschikbaarheid. Doordat het team verantwoordelijk is voor het hele proces gaat er geen kostbare ontwikkeltijd verloren.

altijd actuele informatie voor stakeholders

Het resultaat is een microservice landschap op het AWS-platform. Hierdoor is de MST-applicatie veel makkelijker te onderhouden en zijn de processen en medewerkers veel beter te ondersteunen. De MST-applicatie is hierdoor flexibeler en beter schaalbaar, en tegelijkertijd is de kwaliteit en de toepasbaarheid van de data toegenomen en zijn er door lifecyclemanagement duurzame applicaties gerealiseerd. Als IT-kennis- en implementatiepartner helpt ilionx Ctgb om meteen te kunnen acteren in een snel veranderende omgeving. Met slim beheer en onderhoud van de applicaties worden werkwijzen vereenvoudigd en is actuele informatie altijd beschikbaar voor de stakeholders.

Link gekopieërd