waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

informatie
beveiliging en privacy

Organisaties in de zorg hebben veel te maken met bijzondere persoonsgegevens.

neem contact op
X Achtergrond

Wil jij ook de beveiliging van jouw zorgorganisatie verbeteren?

Organisaties in de zorg hebben veel te maken met bijzondere persoonsgegevens. Een datalek of het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens zal zorgen voor enorme imagoschade en kunnen hoge boetes opleveren. Informatiebeveiliging en privacy vragen aandacht van alle lagen van de organisatie. Hoe wisselen wij zo veilig en volledig mogelijk patiëntgegevens uit, binnen de eigen organisatie, maar ook met externe partijen? Zijn de applicaties en de ICT-infrastructuur wel voldoende beveiligd? Dit zijn vragen die bij veel zorgorganisaties leven.

ilionx heeft een standaardaanpak voor informatiebeveiliging en privacy, waarmee wij de risico’s die jouw organisatie loopt in kaart brengen, op basis daarvan formuleren en implementeren wij maatregelen. Vervolgens voeren wij controle-acties uit om te toetsen of de maatregelen het juiste effect hebben.

Binnen de aanpak zetten wij instrumenten in die voor jouw organisatie van toepassing zijn. Dit kan technisch van aard zijn, waarbij onze ethische hackers met een penetratietest (pentest) onderzoeken hoever ze kunnen inbreken in een systeem of netwerk. Eventueel kan dit worden uitgebreid naar een red team assessment, waarbij onze ethical hackers simuleren hoe een hacker te werk gaat om de systemen binnen te komen. Hiermee krijg je inzicht in de risico’s die jouw organisatie loopt op zowel technisch als menselijk (gedrag) vlak.

Met quick scans en Data Protaction Impact Assessments (DPIA) brengen wij de risico’s van gegevensverwerking, privacy en informatiebeveiliging van jouw organisatie in kaart. Op basis hiervan kan jouw organisatie maatregelen nemen om de privacy en informatiebeveiliging te verbeteren en te werken conform de AVG.

De menselijke factor speelt ook een grote rol binnen informatiebeveiliging. Daarom geeft ilionx trainingen om medewerkers binnen de zorg bewust te maken van de waarde van informatie, welke risico’s hierbij horen en hoe zij veilig met deze gegevens moeten omgaan. Tevens confronteren wij medewerkers met risicovol gedrag, waardoor zij de noodzaak van gedragsverandering inzien. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers van jouw zorgorganisatie veiliger en bewuster omgaan met gegevens van patiënten en cliënten.

Link gekopieërd