waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

ilionx zet in op duurzaamheid en stelt Jorick Bots aan als Manager Duurzaamheid en MVO

Duurzaamheid

ilionx timmert al jaren aan de weg als het gaat om duurzaamheid. De organisatie is gecertificeerd volgens de MVO Prestatieladder, de Nederlandse vertaling van de Sustainable Development Goals voor bedrijven. Hiermee toont ilionx aan dat MVO geïntegreerd is in de bedrijfsvoering en dat ze hier continue aandacht voor heeft. Met een team dat onder de naam ‘Duurzaam ilionx’ collega’s betrekt bij alle doelen en activiteiten, zet Jorick Bots alles op alles om de duurzame doelstellingen van ilionx te behalen. Afgelopen januari is hij benoemd tot Manager Duurzaamheid en MVO.

Samen met de algemene directie en de vestigingen van ilionx richt Duurzaam ilionx de aandacht op een viertal belangrijke thema’s.

Vitaliteit

ilionx biedt haar medewerkers ondersteuning voor mentaal en fysiek welzijn en vraagt hier op een structurele manier aandacht voor. Onderdeel hiervan is de jaarlijkse FitMarch in maart, waarbij medewerkers in kleine groepjes zoveel mogelijk kilometers afleggen; op de fiets, op de ski’s of met ‘de benenwagen’. Het doel: fitter de maand uit dan erin. De winnaars (individueel of per team) komen in aanmerking voor een prijs die hun vitaliteit nog verder bevordert, zoals een Fitbit of een keer skydiven.

 Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie is een belangrijk thema binnen ilionx. Duurzaam ilionx organiseert activiteiten met als doel dat iedereen zich binnen het bedrijf thuis voelt en zichzelf kan en mag zijn. ilionx zet zich bijvoorbeeld actief in om een gelijkere man-vrouw verhouding te krijgen, onder andere door het partnership met Techionista. Maar ook door de lokale partnerships met partner Alyx, een opleidingsinstituut dat vrouwen omschoolt en opleidt in infrastructuur management, Azure beheer en soft skills die nodig zijn voor IT. Daarnaast is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarbij diversiteit en inclusie belangrijke onderdelen zijn én is de HR-afdeling bezig met de implementatie van het Management Development programma. Hierin worden managers onder andere getraind op het gebied van diversiteit en inclusie. Duurzaam ilionx organiseerde ook een webinar over ‘onbewuste vooroordelen’ om bewustzijn over dit onderwerp te creëren bij de gehele organisatie. Het team ontwikkelde daarnaast, samen met een externe expert, een workshop op het gebied van diversiteit en inclusie waarin wordt ingegaan op hoe diversiteit en inclusie ontstaan en van invloed zijn op de werkvloer. Deze workshop wordt dit jaar vijf keer gegeven op diverse vestigingen, waarbij deelname van het management verplicht is.

Klimaat

ilionx heeft haar pijlen gezet op het behalen van de klimaatambitie voor 2030. De organisatie streeft ernaar om een CO2-neutraal bedrijf te zijn in 2030 op het gebied van mobiliteit, energie, inkoop en afval. Met en voor klanten maakt ilionx IT-oplossingen die ondersteunen in het maken van duurzamere keuzes. Ook wordt iedere medewerker gestimuleerd om voor een elektrische auto te kiezen, neemt ilionx in september deel aan de World Cleanup Day en worden er richtlijnen opgesteld, die vervolgens ook met leveranciers worden gedeeld, voor maatschappelijk verantwoord inkopen.

Lokaal en impactvol

ilionx steunt meerdere goede doelen, zowel landelijk als lokaal. Zo is ze bijvoorbeeld partner van Fonds Gehandicaptensport, een stichting die sportorganisaties ondersteunt zodat iedereen met een handicap structureel dicht bij huis kan sporten en sport ook voor hen vanzelfsprekend wordt. Ook is ilion partner van JINC, een landelijke non-profit organisatie die jongeren van 8 tot 16 jaar helpt met een beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en workshops over ondernemerschap. Verder moedigt ilionx haar medewerkers aan zich in te zetten voor vrijwilligerswerk. Door jaarlijks iedere medewerker vrijwilligersuren, zogenaamde impacturen, te geven, kunnen zij zich inzetten voor projecten van JINC.

Jorick Bots licht toe: “IT met impact, daar gaan we voor. Om onze doelstellingen te behalen, hebben we onze medewerkers, leveranciers en klanten hard nodig. We zijn daarom druk bezig om zoveel mogelijk mensen te betrekken in onze doelen en activiteiten, hen te inspireren en waar mogelijk te activeren om mee te doen in onze duurzame missie: we zien onszelf als een bedrijf dat midden in de maatschappij staat. Daarmee voelen we de verantwoordelijkheid om onze impact hierop zo positief mogelijk te maken. We dragen zorg voor onze mensen en hebben oog voor de wereld om ons heen. Dit doen we intern door aandacht en activiteiten te richten op duurzaamheid en door producten te ontwikkelen die bijvoorbeeld onze klanten helpen met de energietransitie.”

Wat ilionx vorig jaar op het gebied van duurzaamheid gedaan heeft, vind je uitgewerkt in het ilionx MVO Jaarverslag.

Link gekopieërd