waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

ilionx gaat innovatie-uitdaging met satellietdata aan

satellietdata

Krachtige samenwerking met het Bernoulli Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen en Provincie Fryslân.

Als één van de 4 partijen heeft ilionx de eerste ronde gewonnen van de innovatiecompetitie (SBIR) ‘Satellietdata-gebruik bij het automatisch opsporen van veranderingen in het watersysteem’.

De opdracht is duidelijk: de waterschappen, georganiseerd via het Waterschapshuis (HWH) en Stowa/SAT-WATER en Rijkswaterstaat (RWS), dagen samen met het Netherlands Space Office (NSO) ondernemers uit om nieuwe informatieproducten te ontwikkelen met o.a. satellietdata die meerdere keren per jaar de fysieke wijzigingen in het beheersgebied van de waterschappen en Rijkswaterstaat identificeert.

ilionx gaat deze uitdaging graag aan samen met het Bernoulli Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen en Provincie Fryslân. Een vergelijkbaar initiatief was al eerder door de provincie en ilionx gestart en deze wordt nu verder uitgebouwd. De komende maanden worden alle benodigde technische en organisatorische ingrediënten onderzocht om de haalbaarheid van een goed werkend prototype te toetsen. De universiteit denkt hierbij mee in het verbeteren van detectie-algoritmes. De provincie levert relevante voorbeelden van veranderingen op de grond, waarmee deze algoritmes getraind en gecheckt kunnen worden.

Jakko de Jong: “We gaan inzetten op een interactieve webviewer waarmee waterschappen en Rijkswaterstaat veranderingen in het watersysteem tijdig, volledig en betrouwbaar kunnen vinden, beoordelen en gebruiken in hun workflows. We gaan gebruik maken van machine learning modellen die op de achtergrond continue nieuwe satellietdata doorzoeken om interessante veranderingen te detecteren, om vervolgens te duiden wàt er dan precies veranderd is. Daarnaast gaan we werken aan een gekoppeld feedbacksysteem waarmee domeinexperts feedback kunnen geven op de gevonden veranderingen, zodat de detectie steeds betrouwbaarder wordt en het systeem zichzelf verbetert.”

In april 2021 worden twee haalbaarheidsstudies uitgekozen op basis waarvan het prototype gebouwd gaat worden.

Link gekopieërd