waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Medische Beeldverwerking in de zorg volop in ontwikkeling

De rol van Medische Beeldvorming heeft in de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol in de ziekenhuizen gekregen.

Met behulp van Medische Beeldvorming worden ziektes vroegtijdig opgespoord, diagnoses gesteld, operaties en ingrepen ondersteund en behandelingen geëvalueerd. Door deze brede toepassing draagt het in toenemende mate bij aan de bepaling van het behandelplan voor een patiënt. Hoewel ziekenhuizen de laatste jaren een inhaalslag hebben gedaan op het gebied van digitalisering van het Elektronische Patiënten Dossier (EPD), is de verdere digitalisering van beeldverwerking niet zo snel gegaan.

Van oudsher worden medische beelden gebruikt door radiologie in daarvoor gespecialiseerde (PACS) software. Het gaat hierbij niet alleen om röntgenfoto’s, maar ook om MRI-scans en echo’s. Tegenwoordig zijn medische beelden een belangrijk diagnostisch element in bijna ieder zorgproces. Hiermee wordt het essentieel dat de beelden veilig worden opgeslagen en direct beschikbaar zijn wanneer een zorgverlener ze nodig heeft. Ook voor post-processing worden steeds vaker medische beelden gebruikt, zoals voor ondersteuning in diagnostiek met behulp van kunstmatige intelligentie technieken.

Het functioneel integreren van medische beelden in het zorgproces en het technisch integreren in bijvoorbeeld het EPD en de verschillende zorgportalen wordt hierdoor een must, maar tevens een uitdaging voor de ziekenhuizen. De juiste keuzes maken m.b.t. dataopslag, applicaties, integraties, vervanging of juist upgrades zijn hierbij erg belangrijk. Zo is het mogelijk om te kiezen voor een VNA voor archivering van (o.a.) medische beelden, een zorginstelling-breed beeldverwerkingsplatform of de verbeteringen in het zorgproces door eenvoudige en eenduidige toegang tot medische beelden voor iedere specialist.

Landelijke gegevensuitwisseling de volgende stap

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen werken steeds nauwer samen en gegevensuitwisseling moet een vanzelfsprekendheid worden, zo stelt ook minister Bruins in een tweetal brieven [1] aan de Tweede Kamer. Er wordt zelfs een wettelijke verplichting voorbereid die zorgverleners en zorginstellingen verplichten tot digitale dossiervoering en tot elektronische gegevensuitwisseling. Leveranciers moeten aantonen hoe zij hierin bijdragen. Hiervoor is het programma Twiin is gestart waarin 10 partijen in de zorg (waaronder VZVZ, RSO NL, Zorgverzekeraars NL en Patiëntenfederatie NL) samenwerken om medische gegevens eenvoudig en veilig te kunnen uitwisselen tussen zorgverleners onderling en met de patiënt. Alles op basis van patiënttoestemming.

Uitwisseling van medische beelden speelt hierin een vooraanstaande rol, o.a. vanwege het mogelijk levensreddende element van directe toegang tot gemaakte medische beelden in een andere zorginstelling. Ook de financiële ‘business case’ is vaak snel gemaakt: zorginstellingen maken hoge kosten voor het branden van beelden op dvd’s en het soms zelfs per koerier toesturen van deze dvd’s. Naast de directe kosten verliezen betrokken medewerkers onnodig veel tijd die zij niet aan zorgverlening kunnen besteden.

Niet alleen een IT-uitdaging

De uitdaging waar zorginstellingen voor staan rondom gegevensuitwisseling is niet alleen een IT-vraagstuk, maar vaak nog veel meer van functionele aard. De juiste technologie is slechts één van de randvoorwaardes. Hoe een zorginstelling omgaat met afspraken onderling, borging van patiënt-privacy en juiste registratie en afhandeling van informed-consent is veel belangrijker om de patiënt en zorgverlener daadwerkelijk te helpen.

Ben jij ook bezig met deze vraagstukken binnen de zorg? Maak dan gebruik van onze kennis en ervaring. We denken graag mee op het gebied van gegevensuitwisseling, medische beeldverwerking, privacy, integraties en patiënttoestemming.

Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen met Milo Kreuk via mkreuk@ilionx.com of 06-12 72 48 19.

[1]   20 december 2018 – Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
9 april 2019 – Tweede brief gegevensuitwisseling in de zorg

Link gekopieërd