waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

ilionx (voorheen ICTZ): dè specialist in het begeleiden van HiX naar HiX standaard content

HiX standaard content

De overstap naar HiX met standaard content heeft flinke impact op een zorginstelling.

Dit wordt soms onderschat, omdat niet iedereen zich ervan bewust is dat het veranderingen met zich meebrengt. Wat voor invloed heeft dit op het werkproces en wat moet er gebeuren om deze overgang goed te laten verlopen?

Standaard content in HiX

Standaard content kan worden gedefinieerd als alle denkbare inhoud voor een optimaal EPD. Dit varieert van verslagleggingsmogelijkheden tot complete order-workflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, ingebouwde richtlijnen, beslisondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen om (verplichte) aanleveringen te realiseren. HiX biedt deze inhoud gestructureerd aan, waardoor een zorginstelling voordelen behaalt met zowel de inhoud zelf als het implementeren en onderhouden ervan.

Hoe standaard is standaard content

Waar medisch specialisten al jaren op een bepaalde manier werken en met elkaar communiceren, wordt alles met standaard content ‘uniform’. Alle data om je werkprocessen te ondersteunen is aanwezig, maar voldoet dit aan de processen van de dagelijkse praktijk. Die processen moeten in kaart gebracht worden. Daarna kunnen ze opnieuw worden vormgegeven. Wat vanzelfsprekend is voor een medisch specialist ‘we deden het altijd al zo, straks zullen we het ook wel zo doen’, kan zomaar buiten de standaard content vallen.

De specialistische consultant is de brug tussen de gebruiker en ChipSoft

Binnen de standaard content is veel mogelijk. Als je weet wat ingericht is, wat ingericht kan worden én hoe de inrichting samenhangt. Doorgaans worden de werkprocessen tussen projectdag 1 en projectdag 4 besproken. Na projectdag 4 kunnen geen wijzigingen op de standaard content meer worden aangevraagd. Het is daarom van belang dat in deze korte tijd alle vragen en onzekerheden weggenomen worden. Het stellen van de juiste vragen kan een escalatie voorkomen of een issue in een vroeg stadium aan het licht brengen.

De specialistische consultant is de brug tussen de gebruikersvraag en de softwarewens. Ze gaan in gesprek gaan met iedere gebruiker, vragen door naar de werkprocessen en geven aan wanneer dit niet binnen de standaard content valt. De consultants van ilionx (voorheen ICTZ) spreken de ‘taal van ChipSoft’. Ze weten heel goed hoe welke concrete wijzigingen nodig zijn om de gebruiker te ontzorgen in zijn dagelijkse werkproces.

In korte tijd kennisgelijkwaardigheid tussen de werkprocessen en de standaard content

Door de kennis en ervaring toe te voegen aan een standaard content project wordt er op korte termijn een kennisgelijkwaardigheid aangebracht. Door deze kennisgelijkwaardigheid zullen kaders en grenzen helderder zijn, zullen de valkuilen in een vroeg stadium geïdentificeerd kunnen worden en zullen discussies de juiste inhoud hebben.

ilionx (voorheen ICTZ) heeft ruime ervaring met het begeleiden van standaard content projecten en beschikt over de juiste specialistische kennis om uw organisatie in korte tijd op kennisgelijkwaardig niveau te brengen.

ilionx (voorheen ICTZ)

ilionx (voorheen ICTZ) ontzorgt zorginstellingen bij zorg-ICT. Zo ontstaat ruimte voor focus op de kerntaak: het leveren van uitstekende patiëntenzorg. ilionx (voorheen ICTZ) heeft daarvoor alle kennis van ChipSoft HiX in huis. We kunnen adviseren, begeleiden, ontwikkelen, ondersteunen en beheren; en dat allemaal om het zorginformatiesysteem en álles wat daar bij komt kijken optimaal in te zetten.

Link gekopieërd