waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Healthcare Information Platform: regietool van formaat

Healthcare Information Platform

Healthcare Information Platform: een volwaardig platform dat je alle regie geeft.

Traagheid in IT-systemen is een grote ergernis onder gebruikers en komt overal voor. Performance issues die onoplosbaar lijken en onderliggende problemen in de infrastructuur. Zelfs het zorgvuldig geregisseerde HiX heeft ermee te maken. ICTZ (vanaf 1 januari 2021 onder naam van ilionx) dook zo’n zes jaar geleden in de problematiek met als doel om dergelijke problemen inzichtelijk en oplosbaar te maken, door middel van eenvoudig te gebruiken tooling voor regisseurs bij zorginstellingen. Zij kunnen daarmee real-time performanceproblemen met mogelijke achterliggende oorzaken achterhalen en gericht sturen op sluitende oplossingen. Het leidde tot een nieuwe standaard voor proactief beheer en continue bewaking van de HiX-infrastructuur: het Healthcare Information Platform (HIP).

‘Een volwaardig platform dat je alle regie geeft’

Het platform standaardiseert de laag tussen het zorginformatiesysteem en de infrastructuur. Inmiddels maken meerdere zorginstellingen en ziekenhuizen dagelijks gebruik van de voordelen die HIP biedt. Technisch Consultant bij ilionx: ‘De klant weet wat hij koopt: zekerheid dat zijn systeem draait en hij issues tijdig herkent en kan oplossen. HiX is complex en strak georganiseerd. Als er iets niet goed draait, kan dat aan HiX liggen, maar net zo goed aan de onderliggende infrastructuur. Met HIP koopt een zorginstelling een standaard inrichting voor de infrastructuur met behoud van de regie.’ In de praktijk komt dit neer op langdurige ondersteuning door ilionx specialisten die hun kennis gebruiken om de dagelijkse prestaties in HiX hoog te houden en goed te laten aansluiten bij de realiteit waarin zorgverleners de beste zorg voor patiënten kunnen verlenen. Het platform biedt de zorginstelling volledig inzicht en daarmee ook toezicht op deze prestaties.

HIP als oplossing voor snelle uitbreiding van werkplekken, ook tijdens implementatie

HIP biedt mooie oplossingen voor werkplekbeheer. Technisch Consultant bij ilionx: ‘Met HIP kan een EPD-werkplek zelfstandig opgestart worden, wat integratie in de bestaande omgeving mogelijk maakt. Daarnaast kan het aantal werkstations snel opgeschaald worden als het aantal gebruikers groeit.’ Alle projectvoorbereidingen ten spijt kan een ‘nieuwe’ werkplek op het gebied van bijvoorbeeld performance, maintenance, hotfixes, databasemachines of integraties met randapparatuur tijdens de implementatie onverwachts aandacht eisen. Niet zelden op momenten dat de druk van een projectplanning hoog is. ‘Complexe, geavanceerde inrichtingen kunnen voor EPD-storingen zorgen, omdat alles zo ingewikkeld en sterk met elkaar verweven is. Een performance issue kan komen door het werkstation, de cliënt, het netwerk of de database. Als wij mogen helpen met inrichten kunnen we HIP op maat installeren om HiX optimaal te laten draaien. Draai je bijvoorbeeld veel rapportages? Dan breiden we de rapportageserver uit.’ Het maatwerk overheerst de standaardisering niet: ‘Alle klanten hebben profijt bij onze standaard. De doorlopende ontwikkeling van het platform biedt voordeel op voor alle klanten. Ervaringen, lessons learned, worden toegepast voor alle klanten die HIP gebruiken zodat alle zorginstellingen profiteren van doorontwikkeling van de techniek.’

Kostenbeheersing en tijdswinst met Cloud-integratie

Het goed inzetten van HIP levert niet alleen een beter werkend HiX op, maar ook tijdswinst en minder kosten. Bij een Cloud-integratie worden bijvoorbeeld de benodigde EPD-onderdelen in de Cloud opgestart, waarmee de snelheid van het lokale werkstation minder relevant wordt en vervanging minder snel noodzakelijk is. Er wordt alleen opgestart wat nodig is én alleen betaald voor wat gebruikt wordt. Tegelijkertijd blijven medewerkers op de hun vertrouwde manier werken met de bestaande werkstations. HIP, geheel onafhankelijk van andere systemen, benut hiermee alle voordelen van de Cloud. Een moderne oplossing in een traditioneel jasje. Ook in combinatie met het mogelijke OPEX financieringsmodel zorgt HIP voor groei- en kostenbeheersing.

‘Het geeft klanten de mogelijkheid om kosten te spreiden en de begroting te beheersen. Op de financiële balans blijft daardoor ruimte voor de inzet van kapitaal op zorg-specifieke en onderscheidende langetermijninvesteringen, in plaats kostbaar generiek ICT-ijzer die de wendbaarheid van de digitale roadmap beperkt. Ze draaien een moderne Cloudoplossing en halen met ons de vereiste softwaretools, servers en specialistische kennis in huis. In een flexibel model waarin doorlopend de toegevoegde waarde van ICT-middelen kan worden beoordeeld en bijgestuurd.’

HIP heeft haar bestaansrecht bewezen

Het Healthcare Information Platform is ontstaan uit een gemis aan een beheerstandaard om performance, technische kennis en moderne Cloud-oplossingen te regisseren. Na een aantal jaren ervaring mag gezegd worden dat HIP zijn credo ‘maximale ontzorging in eigen regie’ waar maakt en zorginstellingen een inrichting biedt die past bij de HiX-infrastructuur. Dit in combinatie met alle noodzakelijke tools en dashboards via de ilionx Management Suite. Ondanks de functionele en technische standaard is er altijd aandacht voor persoonlijke vragen en problemen, door directe betrokkenheid van de beste inhoudelijke experts die in onze markt zijn te vinden. Technisch Consultant: ‘ilionx is een echte service dienstleverancier. Een zorginstelling moet kunnen vertrouwen op de management- en monitoringtools van HIP en op onze uitgebreide technische beheerkennis. HIP is klaar voor integratie met moderne Cloud-oplossingen en we hopen hiermee nog veel klanten te ontzorgen én te verrijken.’

Link gekopieërd