Opleiding & ontwikkeling

Medewerkers: kapitaal van de onderneming

ilionx heeft het besef dat de consultants het kapitaal vormen van de onderneming. Er wordt daarom veel geïnvesteerd in de kennis van haar medewerkers. Deze investering leidt tot kwaliteit van onze dienstverlening zodat de continuïteit hiervan gewaarborgd blijft. Iedere unit bepaalt zelf in welke richting de kennisontwikkeling gaat. Er worden voor consultants door consultants kenniskringen georganiseerd, zodat men op regelmatige basis (per technologie minimaal 4 keer per jaar) elkaar over de nieuwste technologieën kan informeren.

Persoonlijke ontwikkeling

Samen met je manager stel je jaarlijks je doelstelligen vast op het gebied van opleiding, training, coaching en opdrachtontwikkeling. De voortgang van je eigen ontwikkeling wordt continue afgestemd en indien nodig flexibel aangepast op de nieuwste ontwikkelingen in de markt, je opdracht of door voortschrijdende inzichten.

Social intranet en social media

ilionx stimuleert actief het delen van kennis en ervaring zowel intern als extern. Binnen ilionx is een social platform (social intranet) geimplementeerd waar alle medewerkers rondom thema's en vakgebieden actief kennis en ervaringen delen en waar op een sociale manier contact wordt onderhouden met collega's. Diverse ilionx-medewerkers schrijven artikelen en blogs binnen dit platform en zijn daarin ook actief in openbare communities.

Traineeships

Samen met een professioneel bureau organiseert ilionx bootcamps in India. Trainees worden in enkele weken volledig gecertificeerd in het gewenste vakgebied. Bij terugkomst vallen de trainees onder de hoede van een leadconsultant die de trainees begeleidt bij de diverse klantopdrachten.

Onze partners
Nieuws

Lekker leuk koken – voor iedereen

Niet iedereen is een geboren top chef. En voor mensen met een verstandelijke beperking is het soms...

Blog

Succesvol concurreren met startups: het kan wel

Je kunt tegenwoordig haast geen blog of artikel in de media meer lezen over technologie zonder dat de term...

Twitter

@: Lekker leuk koken voor iedereen! Met en werkt ilionx aan het platform: Lekker Leuk Koken…