Aanpak en workshops - ilionx
Created with Sketch. Group 4 Group 10

Aanpak en Workshops Operational Excellence

Om de huidige situatie en de ambitie omtrent klantwaarde en Operational Excellence volledig in kaart te brengen doen we een 4-tal workshops. In deze workshops kijkt ilionx integraal vanuit verschillende perspectieven naar klantwaarde, processen, technologie (IT) en de mens in de organisatie.

Al deze aspecten zijn nodig om de organisatie Operational Excellent op klantwaarde in te richten. ilionx maakt altijd een op maat gemaakt programma. U heeft de keuze uit een of meerdere workshops.

Bovenstaande invulling van de workshops is indicatief. De daadwerkelijke invulling wordt bepaald op basis van de resultaten uit de voorgenoemde maturity scan en uiteraard in onderling overleg.

De workshops worden verzorgd door een specialist op het desbetreffende gebied. In de workshop technologie kunnen dat diverse specialisten zijn op het gebied van de huidige en gewenste toekomstige technologie, zoals RPA, AI, Blockchain, Cloud, Analytics, Dynamics365, Platform, Social en Mobile.

Het resultaat van de workshops is een compleet beeld van de huidige maturity en het ambitieniveau op het gebied van klantwaarde en bijbehorende processen, technologie, competenties en organisatiecultuur.

Maturity scan, workshop en dan ?

Op basis van de resultaten uit de workshops wordt een veranderplan (zie roadmap voorbeeld) opgesteld. Hierin zijn de stappen zichtbaar die genomen moeten worden om continu te werken aan het verbeteren van de klantwaarde om zodoende het ambitieniveau na te streven en te bereiken.

Dit veranderplan is een leidraad en wordt bijgesteld bij succes, falen en naar aanleiding van voortschrijdend inzicht en wijzigende ambitie.

Bent u geïnteresseerd om samen met ons deze verandering aan te gaan?

Neem dan contact op met:

Werner Mullink 

06 44 95 55 08

Maak een afspraakPage 1 Copy 3