Vergrootglas illustratie Waar ben je naar op zoek?

Richt processen effectiever en efficiënter in

Om grip te krijgen op processen en ze te optimaliseren, helpt het als je deze processen geheel of gedeeltelijk kunt automatiseren.

Neem contact op

Richt processen effectiever en efficiënter in met procesautomatisering.

Om grip te krijgen op processen en ze te optimaliseren, helpt het als je deze processen geheel of gedeeltelijk kunt automatiseren. Robotic process automation (RPA) bootst menselijke taken softwarematig na, waardoor processen effectiever en efficiënter worden. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch invoeren van nieuwe leveranciers of klanten in je ERP-systeem. Je medewerkers houden hierdoor meer tijd over voor uitdagendere werkzaamheden en de kans op fouten wordt tot een minimum beperkt. Niet alleen RPA wint terrein. Ook Internet of Things (IoT) en geavanceerde artificial intelligence (AI) oplossingen zoals machine learning laten een wereld aan mogelijkheden zien op het gebied van procesautomatisering. Wil je ook aan de slag met deze technologieën? Mooi! Wij zetten ze samen met jou om in kansen.

Hoe automatiseer ik mijn bedrijfsprocessen?

Steeds meer bedrijven maken kennis met procesautomatisering, bijvoorbeeld in innovation labs, waar ze experimenteren met IoT, process mining, machine learning, artificial intelligence en RPA. Op basis van verzamelde data kunnen voorspellingen worden gedaan, die meegenomen worden in het (door robots) uitgevoerde proces. Het combineren van data en diverse nieuwe technologieën leidt tot betere processen en soms zelfs tot nieuwe businessmodellen.

Til processen naar een hoger niveau met procesautomatisering

Processen zijn beter voorspelbaar met behulp van data. Predictive maintenance is bijvoorbeeld een belangrijke ontwikkeling in de industrie- en transportsector. Door met IoT data te verzamelen over het gebruik en de staat van het materieel, wordt op tijd voorspeld wanneer onderhoud nodig is. Onder de noemer smart industry wordt in de maakindustrie ook steeds meer data gedeeld, waardoor in de keten beter samengewerkt wordt en processen beter op elkaar afgestemd zijn. Hierdoor gaat de kwaliteit van processen omhoog.

Met procesautomatisering efficiënt, gestructureerd en foutloos werken

Met behulp van demo’s laten wij jou kennismaken met nieuwe technologie op het gebied van procesautomatisering. Een proof of concept stellen we graag voor je op, zodat je een beeld krijgt van de potentie van de oplossing. Met processimulatietools tonen we je de samenhang tussen verschillende opeenvolgende activiteiten en ervaringen van de klant. Niet alleen weten we bij ilionx alles van processen, op het gebied van data hebben we ook onze sporen verdiend. Ons hart gaat sneller kloppen als we onze kennis kunnen delen en bedrijven verder kunnen helpen. We gaan dus graag voor jou, maar vooral samen mét jou, aan de slag.

Link gekopieërd