waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

In één keer de omslag gemaakt naar de nieuwe tijd en nieuwe contractvormen.

PIM

Van A naar Beter met Pavement Information Modelling (PIM).

Steeds meer wegenbouwprojecten worden in samenwerkingsverband uitgevoerd. Een uniforme werkwijze en dito informatievoorziening worden daarom belangrijker en zijn een eis vanuit opdrachtgevers, waarvan Rijkswaterstaat in Nederland de voornaamste is. De behoefte aan één informatiesysteem, dat naast asfaltverharding ook funderings- en onderbouwwerkzaamheden ondersteunt, nam toe. PIM, dat staat voor Pavement Information Modelling, werd in opdracht van acht wegenbouwbedrijven door ilionx ontwikkeld. Met het nieuwe systeem worden alle stakeholders binnen de wegenbouw voorzien van relevante informatie over asfaltverhardingen, grondstoffen, de voorbereiding- en aanlegfase, de fundering en het grondwerk.

Uniek en innovatief

Dura Vermeer, Strukton, BAM, KWS, Van Gelder, Ballast Nedam, Heijmans en Boskalis bestrijken samen tachtig procent van de wegenbouwmarkt. Met de nieuwe software kunnen zij met elkaar processen standaardiseren, zonder dat ze op dataniveau weten wat de ander doet. “Wat PIM uniek maakt is dat we in één keer de omslag hebben gemaakt naar de nieuwe tijd en nieuwe contractvormen”, legt Remy van den Beemt van Boskalis uit. Edwin van Osch van bouwbedrijf Heijmans vult aan: “PIM heeft bij ons een verandering teweeggebracht zoals de smartphone dat deed toen deze de oude mobiele telefoon verving. PIM heeft voor een enorme vernieuwing en verbetering gezorgd.” Het informatiesysteem geeft behalve traceerbaarheid en herleidbaarheid van gebruikte grondstoffen, kwaliteitsbewaking en wet- en regelgeving ook zicht op planningen, onderzoeken, projecten en het productieproces van de asfaltcentrale.

Multi-tenant cloud biedt uitkomst

De grootste toegevoegde waarde zit in het feit dat informatie van de verschillende wegenbouwbedrijven in één systeem is opgeslagen, terwijl ze van elkaar niet meer kunnen zien dan nodig is. Het zijn immers wel concurrenten. Arjen Steinhauer van ilionx legt uit: “PIM is innovatief omdat het één platform is voor meerdere bouwbedrijven. De multi-tenant cloud-oplossing voldoet aan alle behoeftes. Alle partijen maken gebruik van dezelfde basis en functionaliteiten, alleen de data aan de achterkant is gescheiden. Elke gebruiker heeft daardoor alleen inzicht in de eigen data.”

PIM is innovatief omdat het één platform is voor meerdere bouwbedrijven.

Arjen Steinhauer

Het mes snijdt aan twee kanten

Door deze manier van werken snijdt het mes aan twee kanten, stelt Antoine Teunissen van ilionx: “Elk bedrijf heeft het systeem individueel in gebruik genomen en ondersteunt daarmee de bedrijfsprocessen en het eigen kwaliteitssysteem. Het systeem geeft onder meer realtime inzicht in bedrijfscontroles van verhardingen en asfaltcentrales en recepten en CE’s van asfaltmengsels. Daarnaast biedt het PIM-systeem de mogelijkheid om informatie over uiteenlopende werkzaamheden te koppelen, zoals wegdekmetingen en paver- en wals-werkzaamheden. Door informatie over gerealiseerde wegvakken samen te voegen, krijgen opdrachtgevers een totaalbeeld van verrichte asfalteerwerkzaamheden, van grondstof tot eindproduct.”

Koppelingen met andere systemen

Het PIM-platform is geheel gerealiseerd in het Microsoft Azure Cloud platform. Daardoor is het flexibel en schaalbaar in te richten. Om de beheerlast van de onderliggende infrastructuur te minimaliseren is gebruikgemaakt van een aantal Azure Platform-as-a-Service (PaaS) services, zoals Service Fabric, Elastic Search, Service Bus, SQL database en Elastic SQL database Pools. Er zijn koppelingen gemaakt met aanverwante informatiesystemen zoals ERP- en weegbrugsystemen. Deze zijn nodig voor integratie met projecten en financiële processen.

Samen sterk

Om het project in goede banen te leiden heeft ilionx de verantwoordelijken van alle acht bedrijven uitgenodigd om drie dagen per week bij hun op kantoor te werken. Daardoor kon er snel geschakeld worden en werd er volgens het agile scrum principe gewerkt. Elke drie weken kregen 20 tot 25 gebruikers demo’s. Ook Sietse Robroch van Heijmans is enthousiast over het project: “Bij projecten zie je vaak dat frustratie zich opbouwt en dat er een zij-versus-wij-gevoel ontstaat. Normaal gesproken is men er echt wel klaar mee aan het einde van een project, dan treedt de projectmoeheid op. Dat was nu niet zo en dat is echt opvallend. Het is van grote toegevoegde waarde om zo dicht op elkaar te zitten om verwarring en miscommunicatie zo snel mogelijk op te lossen, dat is wel gebleken!”

Altijd werk aan de weg

Ook in de toekomst zal de informatiebehoefte in de wegenbouw nog aanzienlijk veranderen. De uitdaging ligt niet alleen in het verzamelen van veel data, maar met name in het verwerken van deze tot bruikbare informatie en het verbinden van informatie uit verschillende bronnen. ilionx blijft door ontwikkelen om steeds meer functionaliteiten te ontsluiten en om te blijven voldoen aan de veranderende wet- en regelgeving. Met PIM is er altijd werk aan de weg!

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder

Informatie inspireert! Wil je in contact komen met één van onze experts? Neem contact op via onderstaande button.

Ik wil meer weten over dit project
Link gekopieërd