waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Data governance als belangrijke stap richting datagedreven werken

NHG

Data: je hebt het in overvloed, maar hoe haal je het optimale uit al die informatie?

Steeds meer organisaties zien data als een belangrijke asset en geloven dat in de toekomst het verschil gemaakt wordt door organisaties die datagedreven werken. Zo ook de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG draagt bij aan een goed functionerende woningmarkt door verantwoorde woonfinanciering te bieden aan consumenten, beter bekend als een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Dit doen zij door meer mensen toegang te verlenen tot de woningmarkt. Op deze manier kan iedereen wonen in de woning die past bij zijn of haar situatie en helpt de NHG met duurzaam en betaalbaar wonen.

Een nieuw fenomeen

De NHG heeft als doel om een datagedreven organisatie te worden en heeft daarvoor twee jaar geleden de afdeling Data Management in het leven geroepen. Dit resulteert in een betere dienstverlening en maakt het werk ook gemakkelijker. Bjorn Jonkergouw, Manager Finance, Risk & Control bij NHG, vertelt: “Als organisatie hebben we de ambitie uitgesproken om een datavaardige organisatie te worden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor data governance. Dit is de basis om datagedreven te kunnen werken.” Voor NHG was dit echter allemaal nog zo nieuw, dat de juiste kennis en expertise hiervoor ontbrak. Diverse processen werden op eigen wijze uitgevoerd, maar zonder standaard procesbeschrijving. Zonder duidelijke focus op de meest waarde toevoegende processen is het lastig om gestructureerd te werken aan een datagedreven organisatie. De NHG had daarom ondersteuning nodig om de eerste stappen te zetten op het gebied van data governance en haar processen in kaart te brengen en beter in te richten.

“Als organisatie hebben we de ambitie uitgesproken om een datavaardige organisatie te worden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor data governance.”

Bjorn Jonkergouw, Manager Finance, Risk & Control bij NHG

Richting geven door procesbeschrijvingen

De keuze voor ilionx als digitale partner was snel gemaakt. Het huidige datawarehouse van de NHG is namelijk ook ontwikkeld door ilionx en sinds 2012 in beheer. Daarnaast heeft ilionx veel ervaring met het documenteren, opstellen, inrichten en optimaliseren van processen. Met én technische mensen én procesexperts in huis was ilionx de ideale match voor de NHG. Het team is eerst gestart met het opstellen van een standaardformat om processen te beschrijven. Daarna zijn de processen rondom het datawarehouse en de BI-omgeving beschreven in dit format. Dit betreft de algemene processen over de werking van het datawarehouse en BI-omgeving, inclusief het laad-, voortbrengings- en rapportageproces. Ook zijn de beheerprocessen betreffende change- en risicomanagement gedocumenteerd.

Implementatie data governance

Aan de hand van het DAMA DMBOK-model is bepaald op welk data governanceproces als eerste de focus is gelegd. Er is gestart met datakwaliteit, aangezien dit de eerste stap is richting datagedreven werken. Het proces is niet alleen opgesteld, maar ook geïmplementeerd. Vervolgens is dit ook gebeurd voor metadata en master data management, autorisatie, standaard ontwikkelproces voor rapportages en BI, ad hoc rapportages, informatiebehoefte en het ontsluiten van externe databronnen. Tevens is het beleid rondom datastrategie opgesteld. “In enkele maanden tijd werd de complete omgeving inclusief de data governanceprocessen beschreven”, aldus Safiek Mohamedhoesein, IT & Business Architect bij NHG. “ilionx heeft ons geadviseerd en meegenomen in het gehele proces om de juiste beslissingen te kunnen nemen, wat een prettige manier van samenwerken was.”

“ilionx heeft ons geadviseerd en meegenomen in het gehele proces om de juiste beslissingen te kunnen nemen, wat een prettige manier van samenwerken was.”

Safiek Mohamedhoesein, IT & Business Architect bij NHG

Meer bewustwording van data en het proces

De beheer- en data governanceprocessen zijn nu geoptimaliseerd, gestandaardiseerd en gedocumenteerd. Dit heeft enorm bijgedragen aan risicobeheersing en de audit die ieder kwartaal wordt uitgevoerd. Tevens zijn deze processen gecommuniceerd binnen de organisatie. Daarmee is iedereen binnen de organisatie zich meer bewust van de data, de mogelijkheden en de processen die daarmee gemoeid zijn. Oftewel, een solide stap voorwaarts om een datagedreven organisatie te worden.

Op naar real-time inzicht en data-uitwisseling

Met het inrichten en documenteren van de beheer- en data governanceprocessen zijn de eerste stappen gezet om een datagedreven organisatie te worden. De volgende stap is het daadwerkelijk gebruiken en verbeteren van de processen, waaronder de processen voor datakwaliteit, risicomanagement en metadatamanagement. Daarnaast wil de NHG de frequentie van dataverversing verhogen naar real-time en meer data-uitwisseling realiseren met externe partijen. Ook moet er nog verder invulling worden gegeven aan de datastrategie, zodat verdere invulling van datagedreven werken nog concreter wordt.

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder

Informatie inspireert! Wil je in contact komen met één van onze experts? Neem contact op via onderstaande button.

Ik wil meer weten over dit project
Link gekopieërd