Mercedes

Voor ons was al vrij snel duidelijk dat de opdracht naar ilionx ging.

Mercedes succesvol gemigreerd van IBM Domino naar Sharepoint

Jarenlang maakte Mercedes Benz Nederland (MBNL) gebruik van een IBM Domino omgeving. Na de succesvolle mail migratie die al eerder had plaats gevonden naar het Microsoft platform was er ook de behoefte om het, op IBM Domino gebaseerde, intranet te migreren naar Microsoft SharePoint.

Aanleiding

Mercedes Benz Nederland, onderdeel van Daimler AG, heeft jarenlang gebruik gemaakt van het IBM Lotus Notes platform en een intranet gebaseerd op IBM Domino technologie (driver-dashboard). Dit maatwerk intranet, gebouwd in 2000, is in de loop van de tijd uitgebreid met functionaliteiten en doelgroepen. Daimler AG, het overkoepelende orgaan van Mercedes Benz Nederland, heeft aangegeven dat alle IBM Domino applicaties en servers afgebouwd moeten worden, met als doel de huidige mail en kalender omgeving te moderniseren.

Om dit doel te kunnen bereiken is er een project uitgeschreven, genaamd ‘Redesign Driver Dashboard’ waar de focus ligt op het vervangen van de bestaande functionaliteit. Hierbij worden Quick-wins meegenomen en kunnen functionaliteiten die niet meer nodig zijn worden uit gefaseerd. Voor het gebruik van mail is Mercedes Benz wereldwijd al eerder over gegaan naar Microsoft.

ilionx als partner

Mercedes Benz Nederland heeft een offerte aanvraag uitgeschreven, waarbij is aangegeven dat zij op zoek zijn naar een partner die voldoende kennis en ervaring heeft om het bestaande Driver-Dashboard te migreren naar een standaardoplossing binnen SharePoint. “Zo’n partner dient ervaring te hebben met het realiseren van portals en intranet oplossingen gebaseerd op SharePoint. Er moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de standaard functionaliteiten in SharePoint, De migratie van de content uit IBM Domino naar SharePoint speelt hierin en essentiële rol. Daarnaast moet een partner ook de kennis zoveel mogelijk kunnen overdragen zodat wij binnen Mercedes Benz Nederland daarna zelf in staat zijn om de omgeving over te nemen en (kleine) wijzigingen zelfstandig door kunnen voeren”.

In dit traject hebben we vier verschillende partijen aangeschreven, verteld Marc Roet, manager bij Mercedes. “Voor ons was al vrij snel duidelijk dat de opdracht naar ilionx ging. ilionx is gekozen vanwege haar ervaring met beide platformen, de expertise van het team en de wijze waarop kennisoverdracht plaatsvind. Met deze aanpak heeft ilionx het vertrouwen van ons gewonnen om dit traject succesvol uit te kunnen voeren”.

Proces

Geïnspireerd door de manier waarop Mercedes Benz Nederland zelf omgaat met klantbeleving en user experience is er gekozen voor een project aanpak waarbij de medewerkers van Mercedes Benz zelf onderdeel zijn van het ilionx projectteam. Twee dagen per week schuiven medewerkers aan bij ilionx en leveren zij input op user stories, werken ze de use-cases mee uit, definiëren zij de acceptatiecriteria en last but not least, spelen ze een actieve rol bij het ontwikkelen van SharePoint functionaliteiten.

“In sprints van twee tot drie weken is er een solide basis gelegd voor het nieuwe intranet. Door de intensieve samenwerking hebben wij een omgeving neergezet die volledig door Mercedes zelf gedefinieerd is qua functionaliteiten”, aldus Marc Roet.

"Dit resulteerde in een demonstratie die aan het eind van de sprint voor enthousiasme heeft gezorgd bij alle medewerkers."

Marc Roet, Mercedes

Content migratie

De basis van het project wordt gevormd door de migratie van data van IBM Domino naar SharePoint 2016. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door ilionx ontwikkelde export tool, die de content van de indexen vanuit IBM Domino exporteert naar XML. De XML wordt vervolgens via een door ilionx ontwikkelde Command Line interface (SP-CLI) ingelezen in SharePoint.

De SP-CLI bevat een set van procedures, methodieken en tools, die het mogelijk maakt vooraf bestands-, map- en solution-conventies te definiëren en daarmee kwaliteit en consistentie te waarborgen gedurende het hele traject over alle oplossingen heen.

Het resultaat

Het beoogde resultaat om het op IBM Domino gebaseerd intranet te migreren naar SharePoint is succesvol uitgevoerd. De informatievoorziening en de applicaties zijn gemigreerd naar het nieuwe intranet wat is gebaseerd op Microsoft SharePoint. Daarbij is ook de huisstijl overgenomen en verwerkt zodat er een volledig nieuw intranet is opgeleverd.

Marc verteld ons nog dat de resultaten van het nieuwe intranet zijn gepresenteerd aan een delegatie stakeholders en dat de reacties buitengewoon positief zijn.

Heb je een vraag? Wij helpen je graag verder

Informatie inspireert! Wil je in contact komen met één van onze experts? Wij helpen je graag. Neem contact op via onderstaande button.

Neem contact op
Ilionx logo