waar ben je naar op zoek?

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Schelderadarketen wederom in zee met ilionx

Utrecht, 25 maart 2019 – Het Beheer- en Exploitatieteam (BET) kiest opnieuw voor ilionx om de scheepvaart vlot en veilig te laten verlopen in het Scheldegebied. ilionx krijgt in dit nieuwe samenwerkingsverband, dat per 1 januari is ingegaan, een grotere regiefunctie. Naast de bestaande werkzaamheden zoals deze eerder door QNH Consulting Belgium uitgevoerd werden, namelijk de centrale servicedesk en applicatiebeheer, wordt het takenpakket van ilionx uitgebreid. Zo gaat de IT-dienstverlener het netwerk- en infrastructurele beheer en de facilitaire dienstverlening van de medebeheerders van het BET aansturen. Het BET en ilionx werken sinds 2011 al succesvol met elkaar samen.

Regie over leveranciers

Het nieuwe servicecontract beslaat zeven jaar en is na een aanbestedingstraject tot stand gekomen. ilionx staat in voor zowel het applicatiebeheer als de centrale servicedesk voor de coördinatie en opvolging van de medebeheerders van het BET die betrokken zijn bij het operationeel houden van de technische systemen en installaties van de Schelderadarketen. Zo zal ilionx de oplostijden van storingen van de leveranciers van het BET gaan bewaken en op deze manier de gestelde SLA’s controleren. Ook stapt de servicedesk af van het ‘fire and forget’-principe voor medebeheerders en gaat het alle afgehandelde aanvragen actief opvolgen. Daarnaast wordt de IT-dienstverlener verantwoordelijk voor de enterprise service bus (ESB), die een belangrijke component vormt in de nieuwe architectuur. De ESB zal als centrale communicatielaag alle (toekomstige) applicaties met elkaar verbinden, om op die manier de interne informatiestromen toegankelijker en applicaties onafhankelijker te maken.

Wim Smets, de Vlaamse hoofdbeheerder van het BET: “We willen het Shift-Left principe nog verder toepassen. Hierbij gebeurt het oplossen van incidenten zo vroeg mogelijk in de keten. Het liefst willen we storingen opgelost hebben bij de servicedesk, waarbij deze zo zelfredzaam mogelijk opereert en maar minimaal gebruikmaakt van de tweede en derde lijn.”

Leo Steenbakker, de Nederlandse hoofdbeheerder van het BET: “Wij hebben als Beheer- en Exploitatieteam van de Schelderadarketen (SRK) gekozen om het nieuwe contract een prestatiegerichte draai te geven. Hiermee willen we meer verantwoordelijkheid geven aan de nieuwe opdrachtnemer. ilionx heeft de doelstellingen van BET prima vertaald en doorgevoerd in hun plan van aanpak.”

Wiebe de Boer, CEO van ilionx: “Er is veel gebaat bij een vlotte begeleiding van scheepvaartverkeer voor de Nederlandse en Vlaamse overheid. We stellen het vertrouwen dat het BET ons opnieuw geeft dan ook zeer op prijs. Onze kracht ligt in het zoeken én vinden van de best mogelijke oplossingen voor onze opdrachtgevers. Door onze toegenomen verantwoordelijkheid kunnen we het BET nog beter ondersteunen en faciliteren en zo onze meerwaarde tonen.”

Link gekopieërd