Vergrootglas illustratie Waar ben je naar op zoek?

ZorgControl

De afgelopen vijftien jaar is management informatie steeds belangrijker geworden voor zorginstellingen.

Neem contact op

Worden de belangrijke beslissingen binnen jouw zorgorganisatie gemaakt op basis van de juiste informatie?

De afgelopen vijftien jaar is management informatie steeds belangrijker geworden voor zorginstellingen. De uitdaging voor bestuur, zorgmanagers, teams en hulpverleners is om de juiste data uit bestaande systemen te halen, waarmee gefundeerd beslissingen kunnen worden genomen. Om zorginstellingen van de juiste management informatie te voorzien, heeft ilionx, samen met zorginstellingen, de oplossing ZorgControl gerealiseerd. Deze oplossing is inmiddels bij meer dan 35 zorginstellingen in gebruik.

Met ZorgControl krijgt de organisatie toegang tot management-dashboards en prestatie-indicatoren, strategische en (operationele) rapportages en de mogelijkheid tot (externe) verantwoording. Daarnaast kan je met ZorgControl ook een begroting, budgettering en forecast maken. ZorgControl levert een betrouwbare blik op verschillende processen rondom zorgverlening, HR, planning en financiële sturing.

De gebruikers van ZorgControl hebben toegang tot de voor hen relevante informatie via een webportaal. Hierop staat een dashboard en voorgedefinieerde rapporten. Wat de gebruiker ziet, is afhankelijk van zijn/haar rol.  De indicatoren (KPI’s) worden vertaald naar bruikbare score-elementen voor op het dashboard. Belangrijk hierbij is de bepaling van de normen, zodat gebruikers zoals zorgmanagers actiegericht kunnen sturen op de scores.

Het startscherm biedt gebruikers widgets en dashboards, die een gebruiker zelf in kan stellen om de belangrijkste informatie te tonen. De navigatiestructuur is zo ingericht dat gebruikers eenvoudig hun weg kunnen vinden in de informatie en snel vanuit een score kunnen afdalen naar de achterliggende details.

ZorgControl is een open oplossing, waardoor geen leveranciersafhankelijkheid ontstaat. De technologie-keuze stemmen wij af op jouw wensen en jouw omgeving. Voor de implementatie van ZorgControl maken wij gebruik van bouwstenen om uiteindelijk sneller koppelingen met bronsystemen te kunnen maken, informatiemodellen te kunnen toepassen en dashboardframeworks te hergebruiken. Deze bouwstenen zijn ontwikkeld samen met onze klanten in de zorg. ilionx heeft bouwblokken ontwikkeld voor systemen die veel door zorginstellingen worden gebruikt, zoals Beaufort, MijnQuarant, CareCTRL, Exact, AFAS en Navision. Hierdoor zijn wij in staat om relevante bronsystemen sneller te ontsluiten naar het datawarehouse. Dit komt mede omdat wij de datamodellen (scripts, techniek, leveranciers), de manier van koppelen en de uitdagingen van de specifieke bronsystemen kennen. Ook voor de financieringsvormen van de zorgsector hebben wij bouwblokken ontwikkeld in de vorm van informatiemodellen.

De mogelijkheden van ZorgControl worden continu uitgebreid. Dit doen wij samen met onze klanten. De zorginstellingen geven aan waar zij behoefte aan hebben en wij brengen nieuwe technische mogelijkheden in. Samen bepalen wij de roadmap van ZorgControl. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat ZorgControl met de tijd mee gaat en aan blijft sluiten bij jouw wensen.

Link gekopieërd