Vergrootglas illustratie Waar ben je naar op zoek?

De impact van continuïteitsrisico’s

Een BIA levert je inzicht in enerzijds de benodigde tijd voor herstel en anderzijds in de benodigde tijd voor het terugzetten van een backup.

Neem contact op

Business Impact Analyse (BIA): inzicht in de afhankelijkheden in een bedrijfsproces.

Wat is een Business Impact Analyse (BIA)?

Een BIA levert je op hoofdlijnen inzicht in enerzijds de benodigde tijd voor herstel en anderzijds in de benodigde tijd voor het terugzetten van een backup. Dit is cruciale informatie voor organisaties om te voorkomen dat de schade zo groot wordt, dat het de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt.

Hoe doen wij het?

Er bestaat een relatie tussen een BIA en een Risico Assessment. Wij raden aan om te beginnen met een Risico Assessment, omdat je dan een goed beeld hebt van de mogelijke risico’s die jouw organisatie loopt. Met dat inzicht voorhanden is dan een BIA het logische vervolg. Wij hanteren tijdens de uitvoeren van een BIA onze best practice aanpak, zodat onze klanten optimaal gebruikmaken van onze kennis en opgedane ervaring.

Wat los je op?

Een BIA helpt je te bepalen wat de maximaal acceptabele uitval/hersteltijd is en wat het maximale gegevensverlies mag zijn. Deze informatie is van wezenlijk belang om te kunnen komen tot een solide continuïteitsstrategie voor de organisatie.

Link gekopieërd