Blockchain game

Blockchain game

Blockchain game

Een Blockchain Game© waarin deelnemers zélf een Blockchain vormen.

ilionx heeft een ilionx Blockchain Game© ontworpen, waarin deelnemers zélf een Blockchain vormen. Hierdoor gaat Blockchain ineens tot de verbeelding spreken en worden cruciale concepten intuïtief helder gemaakt. Deze meer conceptuele game kan ook uitgebreid worden voor mensen met meer technisch inhoudelijke interesse: de Coding Game. Hier kan men in 1-2 uur zelf communiceren met de Blockchain, transacties doen én uiteindelijk zelf simpele smart contracts maken.

“Wat ik hier vanmiddag gehoord en geleerd heb, geeft me wel even te denken zeg. Het gaat ongetwijfeld complete business modellen wegblazen en vele nieuwe veroorzaken, daar moeten we dus wel bij zijn…”.

Breakout
Tijdens de ilionx Blockchain Breakout© draait het om jouw organisatie. Wat is de impact van een Blockchain op jouw bestaande bedrijfsmodellen en welke nieuwe mogelijkheden biedt het jou? Gezamenlijk vormt een geselecteerde groep uit jouw organisatie een Blockchain en verbinden we de theorie met uw specifieke praktijkomgeving. Het doel is je te laten ervaren hoe een Blockchain tot stand komt en welke principes er aan ten grondslag liggen; speltheorie, rekenregels en economie.

Er is een 1- en een 2-daagse variant van de ilionx Blockchain Breakout©, afhankelijk van jouw doelstelling.

Samen innoveren
Tijdens de ilionx Blockchain InnoV© van twee dagen draait het om het tot stand brengen van jouw eigen Blockchain. Dag 1 staat in het teken van uitleg en onderzoek van de door je zelf ingebrachte case. Op dag 2 gaan we samen bekijken óf, en zo ja, waar Blockchain gaat helpen en wat daarvoor nodig is. Hoe werkt de Blockchain technologie en hoe kun je er mee aan de slag? Wat de impact is op jouw dienstverlening, processen, mensen, verdienmodel, etc. Aan het eind van de intensieve twee dagen ligt er een gezamenlijk kader en startpunt om de juiste stappen te doorlopen om Blockchain technologie succesvol te implementeren.

Co-creatie (PoC)
Concreter wordt het niet: samen met de Blockchain technologie echt iets tot stand brengen! Met een doorlooptijd van twee weken werken we een simulatieprogramma (Proof of Concept) uit. Dat is een eenvoudige, maar bruikbare Blockchain applicatie die het mogelijk maakt om de toegevoegde waarde van Blockchain voor jouw organisatie te bepalen. Samen evalueren we na afloop of Blockchain technologie de juiste oplossing is voor de door jou geformuleerde doelen.