Strategy 2 Execution

Hoe vaak blijven organisaties hangen op de definitie van een strategie? De vertaalslag van strategie naar uitvoering blijkt in de praktijk vaak een weerbarstig proces. Hoe maak je een abstracte missie en visie zo concreet dat deze vertaald kan worden naar de praktijk? Daar heeft ilionx een antwoord op: Strategy2Execution, een integrale pragmatische benadering die leunt op agile principes.

De klant van overmorgen is de klant die van jouw organisatie aanpassingsvermogen verwacht: snel schakelen in een snel veranderende wereld. Dit schakelen vraagt veel, want dit betekent dat strategiebepaling niet langer een statisch perspectief is op de lange termijn, maar meer een richting naar de toekomst. Bovendien is deze weg vaak niet in beton gegoten. Hoe geef je een dergelijke strategie vorm? Hoe blijft deze adaptief? 

Flexibele beheerorganisatie die meegaat met z'n tijd

Op grond van jarenlange ervaring heeft ilionx een flexibel model ontwikkeld dat organisaties helpt, op basis van de missie en visie, tot een strategie te komen die de kaders en richting neerzet waarbinnen jouw organisatie zich de komende jaren ontwikkelt. Deze strategie vertalen we naar een helder overzicht met high-level kwartaaldoelstellingen. Deze doelstellingen zijn de einddoelen waar, volgens een agile werkwijze, naartoe gewerkt wordt. Daarna start het inbedden van een adaptieve werk- en denkwijze binnen jouw organisatie.

Wij helpen je bij het opzetten van een flexibele beheerorganisatie, die kan inspelen op de ontwikkelingen in de omgeving. Kernelementen hierbij zijn onder andere: mandaatstelling, vertrouwen, kunnen experimenteren en een end-to-end verantwoordelijkheid voor teams. Wij helpen je om een dergelijke inrichting te ontwerpen en op robuuste en duurzame wijze te implementeren. Hierdoor ben je in staat om continu te schakelen in een sterk veranderende wereld waarin de klant centraal staat.

Waarom ilionx?

Samen met jou bepalen wij de strategie waarmee je jouw adaptiviteit vergroot en meebeweegt met de continu veranderende wereld. ilionx heeft alle competenties in huis om jouw organisatie succesvoller te maken. Van strategie tot realisatie is ilionx jouw partner in digital business.