Security & Risk

Je kunt tegenwoordig geen krant of nieuwssite meer openen zonder dat je geconfronteerd wordt met security-incidenten: diefstal van miljoenen creditcardgegevens, onderzoeksgegevens die zijn uitgelekt wegens een verloren USB-stick of een defecte laptop met daarop gegevens van een belangrijke aanbesteding. De schade van dit soort incidenten kan oplopen tot in de miljoenen.

Organisaties staan continu bloot aan risico’s die de bedrijfsvoering in het gevaar kunnen brengen. Ernstig, zelfs.

Hoe ga je daar als organisatie mee om? En hoe zorg je dat informatiebeveiliging een integraal onderdeel wordt van jouw bedrijfsvoering? Hoe kan je een antwoord geven op de steeds vaker voorkomende vraag:

Is de informatie die aan jouw organisatie is toevertrouwd wel afdoende beschermd?

Informatiebeveiliging in vier fasen

In onze visie moet informatiebeveiliging zich richten op drie assen: medewerkers, techniek en organisatie. Veilig omgaan met informatie zou een integraal onderdeel moeten zijn van de kritische bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen organisaties risico’s optimaal beperken zodat ze zich kunnen concentreren op hun ontwikkeling en groei (en dus succes).

De belangrijkste pijlers hierbij zijn risicobeheersing en risicobewustzijn. Heb je namelijk niet in kaart welke kritische informatie zich waar bevindt, dan kan je je onmogelijk borgen tegen de risico’s. Om dit succesvol te laten landen binnen jouw organisatie moet je van privacy een blijvend punt van aandacht maken. Zo hebben de genomen maatregelen ook daadwerkelijk kans van slagen.

ilionx zorgt voor organizational resilience, waardoor jouw organisatie aantoonbaar in control komt en blijft. Dit doen wij door het thema informatiebeveiliging in vier fasen te behandelen.

Fase 1: Inzicht

Een belangrijk onderdeel van een succesvolle integratie van informatiebeveiliging binnen de organisatie is het creëren van inzicht. Om dit inzicht te verkrijgen worden er business en/of technische assessments afgenomen.

Voorop moet staan dat informatiebeveiliging een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering en niet louter risico- en/of compliance-gedreven.

Fase 2: Maatregelen

Uit de inzichtfase komen aanbevelingen naar voren die ervoor zorgen dat de organisatie voldoet aan het acceptabel afdekken van de organisatorische risico’s en alle relevante wet- en regelgeving. Ook brengen wij hierin prioriteiten aan: welke risico’s moeten nu worden aangepakt, en welke op een later moment? Hierdoor krijg je in één oogopslag het inzicht dat je nodig hebt om te bepalen welke aanbevelingen directe aandacht behoeven en of de organisatie in staat is om de grootste risico’s direct aan te pakken.

In deze fase is het vergroten van het bewustzijn bij medewerkers cruciaal. Het gaat hier niet alleen om het bijbrengen van kennis over security, maar vooral ook om mensen het belang van deze maatregelen te laten inzien. 

Fase 3: Controle

In deze fase worden de aanbevelingen periodiek getoetst. Om aantoonbaar in controle te zijn en te blijven, is het van belang om inzicht te hebben in de kwaliteit van jouw informatiebeveiliging en de voorkomende incidenten. Hierdoor krijg je grip op de geïmplementeerde maatregelen en kan je bepalen of ze nog wel op de wijze het doel dienen waarvoor ze ingezet zijn.

Fase 4: Acteren

De resultaten uit de controlefase helpen om gericht actie te ondernemen om de weerbaarheid van de organisatie te vergroten.

Het doorlopen van deze fases is geen eenmalige exercitie, maar een continu proces: je moet er tenslotte altijd aan blijven werken om de weerbaarheid van de organisatie op een acceptabel niveau te houden.

Hoe ga je eigenlijk om met jouw privacy? Bekijk hier het filmpje dat 3FM bij ons heeft gemaakt:

Waarom ilionx?

ilionx heeft een speciaal ingericht riskteam, een multidisciplinair team dat bestaat uit experts op het gebied van beleid, proces, techniek en wetgeving. Het riskteam vertelt je niet alleen of je huidige technische en organisatorische maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging wel voldoen, maar ook brengen onze experts samen met je in kaart welke risico’s acceptabel zijn en welke risico’s effectieve maatregelen behoeven.

Op deze manier kan je de risico’s adequaat beheersen en blijf je in controle over de informatie die aan jou is toevertrouwd.