Organizational Design

De wereld verandert snel en jouw klanten veranderen mee. Veel organisaties zijn opgebouwd op een manier die van binnen naar buiten kijkt: een strategie wordt vertaald in taken, sturing, processen, competenties en cultuur. De wereld van overmorgen vraagt echter een veel flexibelere manier van werken. De huidige organisaties gaan barsten als ze mee moeten bewegen met de veranderingen van vandaag, morgen en overmorgen. Het goede nieuws is: door anders te kijken naar de organisatie kan je op zo’n manier gaan werken dat de snelheid en veranderlijkheid van de 21ste (digitale) eeuw juist in je voordeel werkt. Hoe ontwerp je jouw organisatie zodanig, dat deze zowel flexibel als robuust is? ilionx kent als geen ander de beste theoretische modellen, maar ook de pragmatische keuzes die een organisatieontwerp werkbaar maken.

Het gaat hierbij niet alleen om de verre toekomst, maar ook om het hier en nu. Statische organisatiestructuren zijn niet meer van deze tijd, organisaties moeten wendbaar zijn om mee te kunnen bewegen op hetzelfde tempo als de dynamiek van technologische ontwikkelingen en een veranderende klant. Lukt dit niet, dan ga je als organisatie al snel ten onder. Er dient sprake te zijn van een continue interactie en een voortdurende aanpassing op de omgeving. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijg je alle benodigde kennis en ervaring tot je beschikking om altijd voorop te lopen, jouw klant centraal te stellen en wendbaar de toekomst in te gaan?

Samen bepalen wij de reis naar de toekomst

Traditioneel worden organisatieontwerpen opgebouwd aan de hand van de organisatieontwerp-piramide: van strategie naar globaal ontwerp. Vervolgens wordt gekeken naar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, sturing, processen, competenties en cultuur. Deze manier van ontwerpen is vaak nog sterk van binnen naar buiten opgebouwd en heeft een behoorlijk statisch karakter. 

Onze reis met jou om het ideale organisatieconcept te bepalen begint met de reis naar de toekomst: jouw klant van overmorgen. Vanuit dat perspectief nemen wij je mee naar vernieuwende concepten, die jouw organisatie slagvaardig en adaptief maken.

Dan vertalen wij dit in een detailconcept dat gedreven is door de snelheid en veranderlijkheid van de digitale wereld.

Wij bekijken jouw organisatievraagstuk niet alleen vanaf een tekentafel, maar ook vanuit de (digitale) verandering die hiermee gepaard gaat. Hiervoor hebben wij doordachte aanpakken ontwikkeld zoals digital transformation, de verandering die dit in jouw organisatie vraagt via change & adoptie en de efficiëntie en effectiviteit die jouw organisatie hierin zal moeten laten zien via operational excellence.

Waarom ilionx?

ilionx bekijkt de wereld vanuit het perspectief van overmorgen. Door te anticiperen op wat er mogelijk wordt en voorop te lopen in het adopteren van nieuwe technologieën en maatschappelijke trends zijn wij in staat om de toekomstige behoeften van jouw klant snel te identificeren en te vertalen naar een wendbaar en robuust organisatieconcept. ilionx helpt je om jouw organisatie zo te ontwerpen en in te richten dat je altijd in staat bent voorop te blijven lopen in jouw dienstverlening zodat je daarmee jouw klanten behoudt voor de toekomst.