Operational Excellence

Het digitale tijdperk zorgt voor een transparante wereld en geeft de klant toegang tot een mondiale markt. De klant van vandaag verwacht steeds meer voor minder. Kan je hier als organisatie niet aan voldoen, dan vindt de klant met één druk op de knop jouw concurrent. Maar wat betekent deze alsmaar veranderende klant voor jou als organisatie in dit digitale tijdperk? Een tijdperk waarin digital Customer Engagement – het binden van de klant van overmorgen – zo’n prominente rol inneemt? Hoe voorkom je als organisatie dat Operational Excellence een doel op zichzelf wordt en de aandacht voor jouw klant verslapt, waardoor jouw activiteiten niets meer te maken hebben met jouw klant? De sleutel tot succes is het vinden van de juiste balans tussen de optimale manier van werken en continue focus voor de klant.

Verhoging van tevredenheid door klantfocus

Steeds meer maken we gebruik van de nieuwste technologieën, tegelijkertijd wordt de menselijke component ook steeds belangrijker. Deze ogenschijnlijke paradox vraagt om een combinatie van Customer Engagement en Operational Excellence die de balans houdt tussen een klantgerichte, efficiënte en effectieve organisatie. Deze balans wordt bepaald door de organisatie, en is afhankelijk van hoe deze naar de klant kijkt.

Deze verschuiving van intern naar extern gericht zijn helpt jouw organisatie de focus te blijven houden op waar het uiteindelijk om gaat: jouw klanten zo goed mogelijk bedienen tegen zo laag mogelijke kosten. ilionx kent als geen ander het spanningsveld tussen klantfocus en Operational Excellence. Maar wij weten ook wat werkt: op een pragmatische manier kunnen wij komen tot een cultuur binnen jouw organisatie die gericht is op continu verbeteren. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een duurzaam concurrentievoordeel.

Met ilionx als jouw partner in Operational Excellence en Customer Engagement realiseer je de volgende resultaten:
Verhoging van de klanttevredenheid
Verhoging van de medewerkerstevredenheid
Verbetering van de efficiëntie van de organisatie met gemiddeld meer dan 20%
Meer zelfsturing van teams
 
Door process analytics toe te passen zijn wij in staat een nulmeting te doen voor jouw Operational Excellence en te kijken waar de bottlenecks binnen jouw organisatie zich voordoen. Wij kijken echter niet alleen vanuit dit ‘beste performance-perspectief’, maar juist ook vanuit het oogpunt van de klant. Customer Engagement zorgt er uiteindelijk voor dat de klant met jou meebeweegt. Dit samenspel zorgt uiteindelijk voor Operational Engagement, waardoor jouw organisatie klaar is voor de toekomst van overmorgen.
 

Waarom ilionx?

ilionx bekijkt de wereld vanuit het perspectief van overmorgen. Door te anticiperen op wat er mogelijk wordt en voorop te lopen in het adopteren van nieuwe technologieën en maatschappelijke trends zijn wij in staat om de toekomstige behoeften van jouw klant snel te identificeren en te vertalen naar een wendbaar en robuust organisatieconcept. ilionx helpt jou om jouw organisatie zo te ontwerpen en in te richten dat je altijd in staat bent voorop te blijven lopen in jouw dienstverlening en daarmee jouw klanten te behouden voor de toekomst.