Disruptive Innovations

Grote kans bestaat dat binnen nu en afzienbare tijd ook binnen jouw sector of bedrijfstak een disruptieve technologie wordt geïntroduceerd. Hoe zorg je dat je voorop blijft lopen in jouw markt? Veranderingen vanuit nieuwe technologische ontwikkelingen zijn niet altijd bedreigend, maar bieden juist kansen voor organisaties die hier snel op kunnen reageren.

Wij helpen je nieuwe technologieën toe te passen die voor jouw bedrijfstak van belang zijn. Zo ben je in staat jouw concurrentie altijd een stap voor te blijven. Wij noemen dit de innovatieve mindset.

Een out-of-the-box innovatieaanpak in jouw context

Hoe kan jouw organisatie sneller profiteren van technologische vooruitgang? Welke kansen biedt deze om niet alleen te verbeteren, maar ook wezenlijk te veranderen en daarmee een voorsprong te nemen? ilionx verkent samen met jou de mogelijkheden om beschikbare innovaties in te zetten binnen je eigen situatie: out of the box, in de context van jouw omgeving, toepassingsgericht en integraal.

Als eerste nemen wij je mee in de innovaties, die binnen de technologie en de toepassing binnen jouw bedrijfstak relevant zijn. Deze sessies informeren, inspireren en benoemen toepassings- en gebruikersscenario’s.

Vervolgens gaan wij incrementeel en volgens de Agile-methode van start en werken wij de meest kansrijke scenario’s in sessies uit. Dit doen wij samen met jouw kernteam in een workshop waarbij alle belanghebbenden participeren. Hiermee spreken wij de kennis en creativiteit binnen jouw organisatie aan en hebben wij een prima toetsing op relevantie. Proof of Concepts van nieuwe concepten laten direct een concreet resultaat zien.

Vanuit één of meerdere PoC’s bereiden wij de uitrol binnen de organisatie voor. Alle voorwaarden en succesfactoren worden hierin meegenomen zodat veranderingen succesvol in jouw organisatie gaan landen.

Bewezen resultaat:
·       Machine learning, deep learning en analytics verhogen exponentieel het kennisniveau en de intelligentie binnen besluitvorming, voorspelling en automatisering van (menselijke) taken
·       Inzet van robots (Robotic Process Automation) kan gemiddeld genomen voor een derde van de kosten van een FTE Tevens zorgt RPA voor 100% accuraatheid, er worden geen ‘menselijke’ fouten meer gemaakt.
·       Slimmer registreren van transacties (Blockchain Technologie) maakt fraude haast onmogelijk.

Waarom ilionx?

ilionx heeft jarenlange ervaring met innovaties. Onze drive om voorop te lopen maakt het mogelijk te anticiperen op wat er in de toekomst mogelijk wordt. Door onze pragmatische instelling zijn wij in staat nieuwe technologieën en maatschappelijke trends te adopteren en te vertalen naar werkbare concepten die binnen jouw bedrijfstak relevant zijn. Zo maken wij jouw organisatie gereed om te voldoen aan de behoeften van de klant van overmorgen.