Digital Customer Engagement

De klant van vandaag vraagt plaats- en tijdonafhankelijkheid van jou als organisatie. Contextueel relevant zijn is een must. Digitale technologieën spelen hierbij een cruciale rol en geven de steeds digitaler wordende klant nieuwe manieren om met jouw organisatie contact te onderhouden. Hoe zorg je dat je zo goed mogelijk kunt inspelen op deze wens en als organisatie aansluiting blijft houden bij jouw klanten? Dit vraagt om een open mind en een goede portie lef.

De klant van (over)morgen is continu online, heeft toegang tot real-time informatie, verwacht voorspellend advies en geen gedoe.

Een aangeboden product of dienst moet dus niet alleen duurzaam zijn, maar ook voorhanden zijn waar en wanneer de consument erover wil beschikken: 24x7 en anytime, anyplace, anydevice. Hoe ga je aan deze verwachting voldoen?

Wij zijn partner van jouw doelen
Onze aanpak richt zich in eerste instantie op het gereedmaken van jouw organisatie voor het succesvol kunnen veranderen onder bovenstaande uitgangspunten. Wij noemen dit een digitale business transformatie en hanteren daarbij een outside-in benadering. Hierbij nemen wij vanuit klantgedrag jouw producten en diensten onder de loep om samen de aspecten te bepalen die nodig zijn om succesvol aan te sluiten bij de eisen en wensen van de klant van overmorgen. 

Ook de interne organisatie wordt in kaart gebracht. Aan de hand van een business case (pain/gain) bepalen wij welke methoden en technieken er ingezet gaan worden om voordelen te behalen. Dit is het startpunt van engagement. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

·       Think like a startup:  de klant staat centraal en vanuit kernwaarden (brand) en vakkennis (digitaal & menselijk) komt de transformatie op gang. 

·       Gebruik het netwerk:  vertaal de reis van jouw klant naar de eigen dienstverlening en vul deze aan met de dienstverlening van jouw interne en externe partners.

·       Toon lef:  durf het huidige los te laten, ga aan de slag en leer van jouw klant.

Het ilionx customer engagement maturity model geeft je de handvaten om aan de slag te gaan met het customer engagement actieplan. Dit plan vertrekt vanuit ambitie, extreme klantfocus en verdere digitalisering voor meer efficiency, transparantie en loyaliteit. Er worden concrete doelen gesteld om de klantrelatie naar een hoger engagement niveau te brengen. Dit doen wij met de juiste mix van persoonlijke aandacht én verdere digitalisering van de klantbeleving binnen jouw doelgroep.

Waarom ilionx?

Onze missie is om organisaties succesvoller te maken in een sterk veranderende digitale wereld. Dit zorgt voor loyale klanten, die bij je kopen, je aanbevelen, je feedback geven en trouw zijn aan je merk. ilionx maakt dit waar door als ICT èn business partner organisaties succesvol te helpen bij de digitale business transformatie.